เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. DiLoZmine เวอร์ชั่น 1.17.x - 1.18.x พร้อมเควส ️1300 เควส อาชีพ 17 อาชีพ Survival, Skyblock เล่นได้ทั้ง ❤️เถื่อน/แท้ [PC&PE]

ชื่อเซิร์ฟเวอร์
DiLoZmine - MC
เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์
1.17.x - 1.18.x
ไอพีเซิร์ฟเวอร์
dmmc.online
เซิร์ฟเวอร์แพลตฟอร์ม
Minecraft Java & Bedrock Edition
ประเภทของบัญชีมายคราฟ
ไอดีเถื่อน & ไอดีแท้สามารถเข้าเล่นได้

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
เปิดเซิร์ฟเวอร์ตามปกติ

+ แก้เว็บไซต์และฐานข้อมูลใหม่
+ สมัครใหม่ทั้งหมดรวมถึงเว็บไซต์
เว็บไซต์ : https://dilozie.store

- เว็บช็อปรอการแก้ไข เบื้องต้นใช้เงินในเกม
- กิจกรรมอื่นๆที่ถูกเลื่อนมารอความเสถียรของเซิฟเวอร์
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
แก้ไขปัญหาการสมัคร / เข้าสู่เซิฟเวอร์
ผู้เล่นสามารถเข้าเล่นได้ปกติ
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
แก้ไขระบบเควสใช้งานได้ปกติ
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
+ เพิ่มระบบคราฟของ จะโชว์ไอเทม
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
อัพเดทโพรเทคที่ใช้งานไม่ได้
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
อัพเดทระบบอาชีพใหม่+เพิ่มอาชีพใหม่ 17 อาชีพ
[+] การจ่ายเงินที่สมดุล ( เศรษฐกิจปานกลาง - ยาก )
[+]เมนูสถิติงานสำหรับผู้เล่น
[+] ระบบ Skill-Tree ที่ไม่ซ้ำสำหรับรางวัลการเลื่อนระดับ (สำหรับแต่ละงาน)
[+]สถิติเซิร์ฟเวอร์สำหรับแต่ละรายการ job
[+] Jobs points สกุลเงินที่จะใช้ในjob shopเพื่อซื้อสินค้าต่างๆ.
[+]เมนูเรียกดูงานสด
[+]ชื่อที่กำหนดเองสำหรับระดับ
[+] คำนำหน้าแชท
[+]เมนูการจ่ายเงินสำหรับแต่ละงาน
[+]เมนูเฉพาะสำหรับแต่ละงาน
[+] จุดงานร้าน- ที่นี่คุณสามารถซื้อสินค้าด้วยคะแนน
[+] Jobs Help Menu - ที่นี่คุณสามารถดูคำสั่งที่คุณสามารถเข้าถึงได้และคำอธิบาย
[+] Jobs Daily Quests - ทำภารกิจรายวันให้สำเร็จเพื่อรับรางวัล ความยากของเควสแตกต่างกันไปจากง่ายไปเป็นไปไม่ได้
[+] กระดานผู้นำงาน - ที่นี่คุณสามารถดูคนงานอันดับต้น ๆ ที่มีระดับสูงสุดในงานหรือทั่วโลก

/jobs

รอการอัพเดทภาษาไทยต่อไป..
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
อัพเดทเควส

[+] 1200+ เควส
[+]รางวัลที่สมดุล
[+]รางวัลต่างๆ

เควสการทำฟาร์ม(305 เควส)ในหมวดหมู่นี้ คุณสามารถค้นหาเควสที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์มที่คุณต้องเก็บเกี่ยว ทำลาย รวบรวมไอเท็ม/บล็อกบางอย่าง

เควสการขุด(204 เควส) ในหมวดหมู่นี้ คุณสามารถค้นหาเควสที่เกี่ยวข้องกับการขุดซึ่งคุณต้องทำลายบล็อกบางอัน

การรวบรวมเควส(162 เควส) ในหมวดหมู่นี้ คุณสามารถค้นหาเควสที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมซึ่งคุณต้องรวบรวมไอเท็ม/บล็อกบางอย่าง

เควสฮันเตอร์(148 เควส) ในหมวดนี้ คุณจะพบกับเควสที่เกี่ยวข้องกับการล่าซึ่งคุณต้องฆ่าบางหน่วยงาน

เควสต์ที่มีเสน่ห์(12 เควส) ในหมวดหมู่นี้ คุณจะพบกับเควสที่เกี่ยวข้องกับการเสริมเสน่ห์ ซึ่งคุณต้องร่ายมนตร์ให้กับไอเท็มจำนวนหนึ่ง

Brewing Quests (4 quests) ในหมวดนี้คุณจะพบกับ quests ที่เกี่ยวข้องกับการต้มเบียร์ซึ่งคุณต้องต้ม potion จำนวนหนึ่ง

Woodcutting Quests (32 quests) ในหมวดนี้คุณจะพบกับเควสที่เกี่ยวของกบการตดไมทคณตองตดไมบางชนด

เควสกอสราง(113 เควส) ในหมวดน คณจะพบกบเควสทเกยวของกบการสรางซงคณตองวางบลอค

Crafting Quests (43 quests) ในหมวดน คณจะพบกบ quests ทเกยวของกบการคราฟต ซงคณตองคราฟไอเทม/บลอกบางอยาง

เควสตกปลา(4 เควส) ในหมวดน คณจะพบกบเควสทเกยวของกบการตกปลาซงคณตองจบปลาใหไดจำนวนหนง

Digging Quests (40 quests) ในหมวดน คณจะพบกบ quests ทเกยวของกบการขด ซงคณตองขดบลอกบางสวน

เควสกจกรรม(16 เควส) ในหมวดหมน คณสามารถคนหาเควสทเกยวของกบสตวทคณตองเชอง ผสมพนธ เฉอนสตวบางชนด

เควสเบดเตลด(12 เควส) ในหมวดน คณจะพบกบเควสเบดเตลดทคณตองทำบางอยาง

เควสทเปนไปไมได(41 เควส) ในหมวดหมน คณจะพบกบเควสทเปนไปไมไดมากทสดซงคณตองทำบางสง

เควสชางอาวธ(59 เควส) ในหมวดน คณจะพบกบภารกจทเกยวของกบการสรางอาวธ ซงคณตองสรางชดเกราะ/เครองมอบางอยาง

EXP เควส(45 เควส)ในหมวดหมนคณสามารถพบกบความหลากหลายของเควสในททคณตองทำบางสงบางอยางทจะไดรบประสบการณเปนรางวล
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
เร็วๆนี้จะมีการอัพเดทสปาวต้อนรับปีใหม่ใน Survival
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
แก้ไขระบบ Repair Anvil เบื้องต้นอาจมีบัคปะปนบ้าง
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
- แก้ปัญหา อนุภาค ขณะเอนชาน จนทำให้แลค
- นำระบบ ตายแล้วของอยู่ในกล่องออกให้เป็นของตกแบบปกติ
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
อัพเดท ปีใหม่
+ SPAWN ใหม่ ให้เข้ากับเทศกาล
+ Jobs และ Quest ภารกิจเทศกาล /job /quest
+ ระบบธนาคาร เมนูภาษาไทย /bank
+ เมนูการช่วยเหลือผู้เล่นรวมถึงคำสั่งต่างๆ
/help สามารถดูรายละเอียดได้
+ กฏการเล่น /warp rule เพื่อดูกฏกาาเล่นในเซิร์ฟเวอร์

- แก้ไขระบบ /warp เบื้องต้น นำระบบสุ่มวาร์ปออก
- แก้ไข Webshop เบื้องต้นวางขายยศปกติ
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
กิจกรรมโปรโมชั่นเติมเงิน *2
20220101_231812.jpg
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
เซิร์ฟเวอร์พึ่งเริ่มพัฒนายังไม่มีอะไรเยอะ จะอัพเดทเรื่อยๆนะครับ
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
อนาคตจะอัพเดทไอเทมที่สำคัญผูกมัดกับตัว ทำให้ของชิ้นนั้น ไม่ตกนะครับ

เซิร์ฟเวอร์อยู่ในช่วงการพัฒนา อาจมีอะไรไม่พร้อม ต้องขออ
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
ผู้เล่นสามารถใช้คำสั่ง /hat ได้
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
อัพเดท
ยศ VIP VIP+ และ SVIP
สามารถใช้คำสั่งได้ตามปกติแล้ว

แจ้งอัพเดทรอบหน้า
จะอัพเดทตลาดโลกภาษาไทยให้ผู้เล่น
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
Tip : สามารถ /ah เพื่อซื้อของผู้เล่น
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
แจกฟรี

สำหรับเข้าเล่นวันนี้ เท่านั้น
โพรเทคป้องกันบ้าน ขนาด 25*25

ทักเพจพร้อมทิ้งชื่อตัวละคร ❤️
20220105_151312.jpg
 

Balck

มือใหม่หัดคราฟต์
โทเทมเก่าใช้งานไม่ได้นำทิ้งและใช้ชิ้นส่วนโทเทมใหม่แทน หรือแลกเปลี่ยนที่ NPC