Command พื้นฐานง่ายๆ ทั่วไปที่ทุกคนควรจะรู้จัก

  • ผู้สร้างกระทู้ KritTH
  • วันที่เริ่มต้น

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
สวัสดีครับ
ผู้เล่นส่วนใหญ่ผมเชื่อมากเลยว่าต้องรู้จัก command block แต่เรามาพูดถึง command กันก่อน


Command หมายถึงอะไร?
คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ เช่น อ่านแฟ้มข้อมูลแล้วพิมพ์ข้อมูล เครื่องก็จะอ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ และพิมพ์ข้อความที่สั่งนั้นออกมา

แต่ถ้าเราเปรียบเทียบมาในเกม Minecraft นี้ก็ หมายถึง คำสั่งที่ให้ตัวเกมทำงานตามที่เราต้องการ เช่น เปลี่ยนเกมโหมด จากโหมดสร้างสรรค์ เป็นเอาชีวิตรอด ก็ให้พิมพ์ /gamemode 1 หรือ c ---> /gamemode 0 หรือ s


รู้จักเครื่องหมาย command ในมายคราฟ
" / "
เป็น command ที่ใช้ในการทำให้คำสั่งใน Minecraft ทำงานในแชทสนทนา พอเขียนคำสั่งไปแล้วก็จะเปลี่ยนการทำงานของตัวเกมตามที่เราต้องการ

ถ้าต้องการให้คำสั่งคอมมานด์ทำงานต้องไปเปิด cheat ก่อน โดยทำตามรูปข้างล่างนี้

1.
bffqaydblni3niisqucs7rthakchnm69


เมื่อคุณกำลังสร้างโลกให้ไปกดที่ world option

2.
neq376rx1byidaobmxrtkco3v5klpaod


หลังจากนั้นให้กด Allow Cheat เป็น "ON"


Command พื้นฐานที่ควรจะรู้จัก มีอะไรบ้าง?

1. /gamemode
เป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการสลับเปลี่ยนคำสั่งเป็นเกมโหมดอื่นๆ เช่น /gamemode survival หรือ 0 โดยจะมีเกมโหมดด้วยกัน 4 เกมโหมด

1.1 โหมดสร้างสรรค์ (Creative Mode) หรือ 1
1.2 โหมดเอาชีวิตรอด (Survival Mode) หรือ 0
1.3 โหมดผจญภัย (Adventure Mode) หรือ 2
1.4 โหมดชมผู้เล่น (Spectator Mode) หรือ 3

2. /give
เป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการเสกของ (Item) เช่น /give player minecraft:command_block

***Player คือตัวแทนชื่อผู้เล่นคนนั้นๆ***

3. /tp หรือ /teleport
เป็นการวาป (warp) เคลื่อนย้ายผู้เล่นไปหาผู้เล่นอีกคนหนึ่ง เช่น เราอยู่ที่พิกัด x:9 y:59 z:69 แล้วเราต้องการไปหาผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่อยู่พิกัด x:1200 y:70 z:0 ก็ต้องพิมพ์ไปโดยพิมพ์ไปว่า /tp Player1 Player 2
**อย่าลืม! Player คือตัวแทนชื่อผู้เล่น**

4. /kill
เป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการฆ่าผู้เล่นหรือม็อบ (ไม่ใช่มอดนะ) ถ้าต้องการฆ่าม็อบให้พิมพ์ /kill @e ถ้าอยากแกล้งผู้เล่นคนอื่นให้พิมพ์ /kill player ถ้าฆ่าตัวเองก็พิมพ์เพียง /kill

5. /time set
เป็นคอมมานที่ใช้ปรับเวลาต่างๆ อาจพิมพ์เป็นตัวเลข หรือ เป็นคำ ได้แก่
/time set day
/time set night
/time set midnight
/time set sunrise
/time set noon
/time set sunset
/time set query time

6. /weather
เป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการควบคุมสภาพอากาศภายในเกม
ได้แก่
/weather rain
เป็นลักษณะที่ฝนตกธรรมดา
/weather thunder
เป็นลักษณะที่มีฝนตกแต่จะมืดกว่าและฟ้าผ่าได้
/weather clear
เป็นการเคลียร์ฝน เพื่อให้ฝนหยุดตก
/toggledownfall
เป็นการทำให้ฝนตก และหยุดตกได้ เช่น ถ้าในตอนนั้นฝนกำลังตกอยู่ถ้าใช้คำสั่งนี้ฝนก็จะหยุดตก เป็นต้น

7. /clear
เป็นคอมมานด์ที่เคลียร์ของทั้งหมด ภายในตัวของเรา

เขียนโดย
Krit kungZaZa
 
แก้ไขล่าสุดโดยโมเดอเรเตอร์:

Gingirygar

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
สวัสดีครับ
ผู้เล่นส่วนใหญ่ผมเชื่อมากเลยว่าต้องรู้จัก command block แต่เรามาพูดถึง command กันก่อน

Command หมายถึงอะไร?
คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ เช่น อ่านแฟ้มข้อมูลแล้วพิมพ์ข้อมูล เครื่องก็จะอ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ และพิมพ์ข้อความที่สั่งนั้นออกมา

แต่ถ้าเราเปรียบเทียบมาในเกม Minecraft นี้ก็ หมายถึง คำสั่งที่ให้ตัวเกมทำงานตามที่เราต้องการ เช่น เปลี่ยนเกมโหมด จากโหมดสร้างสรรค์ เป็นเอาชีวิตรอด ก็ให้พิมพ์ /gamemode 1 หรือ c ---> /gamemode 0 หรือ s

รู้จักเครื่องหมาย command ในมายคราฟ
" / "
เป็น command ที่ใช้ในการทำให้คำสั่งใน Minecraft ทำงานในแชทสนทนา พอเขียนคำสั่งไปแล้วก็จะเปลี่ยนการทำงานของตัวเกมตามที่เราต้องการ

ถ้าต้องการให้คำสั่งคอมมานด์ทำงานต้องไปเปิด cheat ก่อน โดยทำตามรูปข้างล่างนี้

1.
1506.png


เมื่อคุณกำลังสร้างโลกให้ไปกดที่ world option

2.
1505.png


หลังจากนั้นให้กด Allow Cheat เป็น "ON"


Command พื้นฐานที่ควรจะรู้จัก มีอะไรบ้าง?

1. /gamemode
เป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการสลับเปลี่ยนคำสั่งเป็นเกมโหมดอื่นๆ เช่น /gamemode survival หรือ 0 โดยจะมีเกมโหมดด้วยกัน 4 เกมโหมด

1.1 โหมดสร้างสรรค์ (Creative Mode) หรือ 1
1.2 โหมดเอาชีวิตรอด (Survival Mode) หรือ 0
1.3 โหมดผจญภัย (Adventure Mode) หรือ 2
1.4 โหมดชมผู้เล่น (Spectator Mode) หรือ 3

2. /give
เป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการเสกของ (Item) เช่น /give player minecraft:command_block

***Player คือตัวแทนชื่อผู้เล่นคนนั้นๆ***

3. /tp หรือ /teleport
เป็นการวาป (warp) เคลื่อนย้ายผู้เล่นไปหาผู้เล่นอีกคนหนึ่ง เช่น เราอยู่ที่พิกัด x:9 y:59 z:69 แล้วเราต้องการไปหาผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่อยู่พิกัด x:1200 y:70 z:0 ก็ต้องพิมพ์ไปโดยพิมพ์ไปว่า /tp Player1 Player 2
**อย่าลืม! Player คือตัวแทนชื่อผู้เล่น**

4. /kill

เป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการฆ่าผู้เล่นหรือม็อบ (ไม่ใช่มอดนะ) ถ้าต้องการฆ่าม็อบให้พิมพ์ /kill @e ถ้าอยากแกล้งผู้เล่นคนอื่นให้พิมพ์ /kill player ถ้าฆ่าตัวเองก็พิมพ์เพียง /kill

5. /time set
เป็นคอมมานที่ใช้ปรับเวลาต่างๆ อาจพิมพ์เป็นตัวเลข หรือ เป็นคำ ได้แก่
/time set day
/time set night
/time set midnight
/time set sunrise
/time set noon
/time set sunset
/time set query time

6. /weather
เป็นคอมมานด์ที่ใช้ในการควบคุมสภาพอากาศภายในเกม
ได้แก่
/weather rain
เป็นลักษณะที่ฝนตกธรรมดา
/weather thunder
เป็นลักษณะที่มีฝนตกแต่จะมืดกว่าและฟ้าผ่าได้
/weather clear
เป็นการเคลียร์ฝน เพื่อให้ฝนหยุดตก
/toggledownfall
เป็นการทำให้ฝนตก และหยุดตกได้ เช่น ถ้าในตอนนั้นฝนกำลังตกอยู่ถ้าใช้คำสั่งนี้ฝนก็จะหยุดตก เป็นต้น

7. /clear
เป็นคอมมานด์ที่เคลียร์ของทั้งหมด ภายในตัวของเรา

เขียนโดย
Krit kungZaZa


สำหรับข้อ 2 นี่ สำคังที่เสกของเอ้นชาน โดนเปลียนไปแล้วนะครับเลยทำให้ไม่รู้ต้องใช่้คำสังอะไร แต่ คำสังสวนมาก ก้โดนเปลียนไปหมดเลยด้วยคือมีตัวพิมพ์ใหญ่เล้กปนกนไป สำหรับ 1.13