Brewing การปรุงยาใน Minecraft

การสนทนาใน 'คลังความรู้ Minecraft [PC]' เริ่มโดย anuntapkham, Feb 26, 2018.

โดย anuntapkham ในวันที่ Feb 26, 2018 เมื่อ 10:42
 1. anuntapkham

  anuntapkham สมาชิก Regular Member

  Brewing
  • การปรุงยาเป็นกระบวนการสร้าง Potions , Splash Potions โดยจะมีส่วนผสม ที่เเตกต่างกัน
  [​IMG]
  ___________________________________________________________________________________________________________________
  :diamond-sword:อุปกรณ์ในการปรุงยา
  • เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรุงยา
  [​IMG]
  ___________________________________________________________________________________________________________________
  :diamond-sword:วัตถุดิบต่างๆ
  วัตถุดิบพิ้นฐาน

  • ส่วนผสมยาที่เป็นจุดเริ่มต้นของยาทุกชนิด คือ Nether Wart เป็นส่วนประกอบหลักที่เพิ่มเข้าไปในขวดยาก่อน
  • ถ้าใส่ Fermented Spider Eye จะเป็นการสร้างยาอ่อนเเอ
  • ส่วนผสมอื่นๆพอใส่เเละจะไม่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้
  [​IMG]
  ___________________________________________________________________________________________________________________
  วัตถุดิบขั้น 2

  • ส่วนผสมขั้น 2 จะทำให้เกิดยาที่มีผลต่างๆเฉพาะ เเต่ไม่ได้เปลี่ยนระยะเวลา หรือ เพิ่มประสิทธิภาพของยานั้นๆ
  • ส่วนผสมพวกนี้ถ้าไม่นำ Nerther Wart ใส่ก่อนจะกลายเป็น Mundane Potion ที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  [​IMG]
  ___________________________________________________________________________________________________________________
  :diamond-sword:วัตถุดิบในการปรับเปลี่ยน
  • เป็นวัตถุดิบที่จะเปลี่ยนให้ ระยะเวลาให้มากขึ้น เเละ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  [​IMG]
  ___________________________________________________________________________________________________________________
  เเหล่งอ้างอิงข้อมูล :book: : https://minecraft.gamepedia.com/Brewing
  By Anun [Nunnaja]
   
  Last edited: Jun 30, 2018
  • มีสาระ - Informative มีสาระ - Informative x 4
  • List

ความคิดเห็น

การสนทนาใน 'คลังความรู้ Minecraft [PC]' เริ่มโดย anuntapkham, Feb 26, 2018.

แชร์หน้านี้