Block ที่ชาว PE ลืม

  • ผู้สร้างกระทู้ KritTH
  • วันที่เริ่มต้น

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
cbx9ACx.png

อืม..........

บล็อก Stone cutter เป็นอีกบล็อกหนึ่งของชาว PE สมัยก่อนเคยใช้งานในการเอาชีวิตรอดสำหรับชาว PE(ถ้าใครที่เล่นตั้งแต่ 0.6.0 จะรู้ว่าบล็อกนี้มันเพิ่มเข้ามาใน PE ถึงปัจจุบัน) ปัจจุบันบล็อกนี้ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป เพราะคราฟตามสูตรคราฟตามเดิม บล็อกนี้ถ้าในสมัยก่อนไม่มีเจ้าบล็อกตัวนี้ก็จะไม่สามารถทำพวกบล็อกหินประเภทตกแต่งได้ บล็อกนี้เริ่มไม่มีประโยชน์ในเวอร์ชั่น 0.13.0 (ใครที่เล่นใหม่กว่านั้นจะไม่รู้จักบล็อกนี้ บล็อกในตำนาน.... ผมก็ทันนะบล็อกนี้ เล่นตั้งแต่ 0.8.0)
ประโยชน์ในสมัยก่อน
ใช้ในการบล็อกตกแต่งบล็อกประเภทหิน เช่น Cobblestone stairs , Nether quartz stairs

วิธีการคราฟ
c1tboZk.png


มันก็ดีอยู่แล้วจะเอาออกทำไม?