เซิร์ฟเวอร์ 24 ชม. ⚔️ Minepvp Club (1.7-1.17) ️ IP: Minepvp.club เซิฟเวอร์ PVP อันดับ #1 BedWars, ArenaPvP, SoupPvP, Nexus, UHC, MLGRush

ชื่อเซิร์ฟเวอร์
MinepvpClub
เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์
1.7-1.18
ไอพีเซิร์ฟเวอร์
Minepvp.club
เซิร์ฟเวอร์แพลตฟอร์ม
Minecraft Java Edition
ประเภทของบัญชีมายคราฟ
ไอดีเถื่อน & ไอดีแท้สามารถเข้าเล่นได้

MinepvpClub

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
⚔️ Minepvp Club (1.7-1.17) ️
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

IP: Minepvp.club
Version: 1.7-1.17
Website: minepvp.club
Discord: minepvp.club/discord

PVP Server & Minigame Server
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- BedWars -
- ArenaPvP (Practice) -
- SoupPvP (Kittbattle) -
- MLGRush (StickFight) -
- UHC -
- Nexus (Annihilation) -

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2564-08-22_15.08.19.png

2564-08-11_10.30.40.png


2564-10-22_15.41.20.png
 

MinepvpClub

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
New Annihilation
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
IP: Minepvp.club
Version: 1.7-1.17
Website: minepvp.club
Discord: minepvp.club/discord
PVP Server & Minigame Server

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2564-08-17_14.15.27.png