ให้ op กับคนในเซิฟ แบบใช้คำสั่งไม่ได้

KRONTHA_NUT

สมาชิกใหม่
ให้ op แต่ใช้คำสั่งได้แค่ /warp /sethome /home /bank ยกเว้น /gamemode ประมาณนี้ ขอผู้รู้ครับๆ