แก้ไขแล้ว โมเดลของ mob

สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม

Nihusnee

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
เราสามารถนำโมเดลของ villager ไปใส่แทนของ wolf ได้ไหมครับ อยากให้เป็นคนมากกว่า ได้ฟิลเหมือนมีลูกน้องช่วยตี
และสามารถเปลี่ยนเสียงหมาเป็นเสียงห้อ ได้ไหม
+
เปลี่ยนโมเดลของโกเล็มเป็นเหมือน player ได้ไหม อยากให้คนปกป้องมากกว่าเป็นหุ่น

ขอ 1.14 นะครับ
(villager มีหลายแบบมากกก แต่ไม่มี villager ต่อสู้ หรือตามเราไปสู้ได้ แย่จัง555)
 
สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม