แก้ไขแล้ว แมพถวายความดีแด่รัชกาลที่ 9

Steve_SaimonKung

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
แมพนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําความดีแด่รัชกาลที่ 9 ซึ่งแมพนี้สามารถเล่น คนเดียวหรือหลายคนก็ได้
เนื้อหาในแมพ คือ ให้เราทําความดีจากป้ายที่กําหนดให้ ถ้าทําตามป้ายเสร็จ ให้เราเดินตามขนแกะสีดํา เมื่อครบด่าน จะมีเครื่องแจกเพชร (รางวัลปลอบใจจากการทําความดี) ใครที่สนใจแมพสามารถเอาไปโหลดเล่นได้เลย แมพนี้สร้างเอง และต้องเล่นใน Minecraft Version 1.11.2
ลิงค์:https://www.mediafire.com/file/capw6zakz4tortf/%u0E41%u0E21%u0E1E%u0E17%u0E4D%u0E32%u0E04%u0E27%u0E32%u0E21%u0E14%u0E35%u0E16%u0E27%u0E32%u0E22%u0E41%u0E14%u0E48 %u0E23.9.zip
ภาพในแมพ
RUocDM.png
SZqKU6.png
03hIKd.png
wQHFLF.png