แก้ไขแล้ว เปิดโปรแกรม Action! แล้ว Minecraft crashed

สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม

_HewKhaw

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
ตามหัวข้อกระทู้เลยครับ
Java8
Action! เวอร์ชั่น 4.1.1(แท้ซื้อจาก Steam)
Minecraft Java Edition(ซื้อแท้จาก minecraft.net)

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x00007ff925d2191d, pid=16852, tid=0x00000000000004d8
#
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_241-b07) (build 1.8.0_241-b07)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.241-b07 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C [action_x64.dll+0x4191d]
#
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

ใช้ Asus Tuf Gaming FX505ge
CPU : i7 8750h
VGA : Geforce gtx 1050ti และ UHD 630
Ram 8gbจากโรงงาน + อัปเกรดเพิม่8gb bus 2666
ssd : intel6 512gb
hdd : 1tb
OS : Microsoft Windows 10 Home Single Language (64-bit)

เวอร์ชั่น Driver การ์ดจอ
Nvidia : 442.19

ขอบคุณครับ
 

EpicEmeraldPlayz

EpicGaming4Lyfe_
ผู้ดูแล
ลองดูงับ คลิกขวา Properties > Compatibility > Run this program in compatibility mode for > Windows 7

1581169663719.png
 

_HewKhaw

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
เปลี่ยนแล้ว minecraft ไม่เด้ง แต่ action กดอัดมันขึ้นว่าอัดแต่พอกดหยุดอัดวีดีโอหน้าจอไม่อัดอะครับ
 
สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม