เซิร์ฟเวอร์ปิดถาวร เซิฟแนว Battle royale + MMorpg มีอาวุธ3D

YuuTa

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
เซิฟนี้แนว Battle royale + MMorpg มี3สกิล สกกิลเปลี่ยนตามอาวุธที่ใช้ สามารถเปลี่ยนสกิลอาวุธได้ สามารถแอบในพุ่มหญ้าได้ มีมอนเตอร์ให้เก็บเวล มีeaster egg(ร้านค้าลับ)ในแมพ


อาวุธของเซิฟเรามี 3 ประเภท คือ ดาบ ธนู ขวาน
forum.php

อาวุธเซิฟผมทำเองด้วย (รับรองจะไม่ซ้ำจำเจ)
forum.php
forum.php


แมพ (แผนที่) เซิฟเราก็ทำเองอีก
forum.php
forum.php
forum.php
forum.php
forum.php
forum.phpเมื่อทุกคนใกล้ตาย จะกลายเป็นไก่แบบนี้ (มีธงอยู่ข้างหลังด้วย)
forum.phpปล.ธงนั้นในอนาคตสามารถเปลี่ยนได้อีกด้วย


อยากดูระบบเพิ่มเติมเข้ากลุ่มกันด้วยนะ
เซิฟเราจะเปิด test Betaเร็วๆนี้ ติดตามเซิฟและให้กำลังใจเซิฟเราได้ที่ Facebook Mineroyale
forum.php