เซิร์ฟเวอร์ปิดถาวร เซิฟเวอร์เอาชีวิตรอด + MMO --> IP: MC-PP.NET [V1.14.4] การกลับมาตลอด 5 ปี

xder

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
5nmT

รายละเอียดเซิฟเวอร์

Minecraft Pupaup Server

Website : https://mc-pp.net/
IP: MC-PP.NET [V1.14.4] การกลับมาตลอด 5 ปี
IP: MC-PP.NET [V1.14.4] การกลับมาตลอด 5 ปี
IP: MC-PP.NET [V1.14.4] การกลับมาตลอด 5 ปี
IP: MC-PP.NET [V1.14.4] การกลับมาตลอด 5 ปี
IP: MC-PP.NET [V1.14.4] การกลับมาตลอด 5 ปี
IP: MC-PP.NET [V1.14.4] การกลับมาตลอด 5 ปี

* ระบบภายใน *
มีระบบ ItemAdder
เข้ามาดูเองนะจ๊ะ เพิ่มไอเท็มมาเยอะมาก เควสเยอะมาก ของเติมเยอะมาก
เข้ามาดูเองนะจ๊ะ เพิ่มไอเท็มมาเยอะมาก เควสเยอะมาก ของเติมเยอะมาก
เข้ามาดูเองนะจ๊ะ เพิ่มไอเท็มมาเยอะมาก เควสเยอะมาก ของเติมเยอะมาก
เข้ามาดูเองนะจ๊ะ เพิ่มไอเท็มมาเยอะมาก เควสเยอะมาก ของเติมเยอะมาก
เข้ามาดูเองนะจ๊ะ เพิ่มไอเท็มมาเยอะมาก เควสเยอะมาก ของเติมเยอะมาก
เข้ามาดูเองนะจ๊ะ เพิ่มไอเท็มมาเยอะมาก เควสเยอะมาก ของเติมเยอะมาก
เข้ามาดูเองนะจ๊ะ เพิ่มไอเท็มมาเยอะมาก เควสเยอะมาก ของเติมเยอะมาก