• Minecraft Live 2021

  โชว์ได้จบลงแล้ว


  สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ Youtube Live หรือ Facebook Live

Minecraft [Java Edition] อัพเดท 1.16 (20w06a)

6i2mbxd1imz5yajafcdghltx6hk7mqbm.jpg

:monkey-35: สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz
วันนี้ผมจะมาอัพเดทข่าวสารมายคราฟ Java Edition โดยมีรายละเอียดดังนี้
(สีแดง = เพิ่มเข้าใหม่ | สีเขียว = มีอยู่แล้ว และมีการอัพเดท | เหลือง = ข้อมูลไม่เพียงพอ)

ชื่อเวอร์ชั่น: Minecraft Snapshot 20w06a
ออกมาในวันที่: 5 ก.พ. 2563
ประเภทเวอร์ชั่น: Java Edition

BLOCKS
 • Ancient Debris
  Ancient_Debris_JE1.png
  • สามารถพบได้ทุกที่ใน Nether แต่จะมีมากในความสูงที่ต่ำ
  • สามารถนำไปทำเป็น Netherite Scrap
   Netherite_Scrap.png
   ได้โดยการเผาใน Furnace หรือ Blast Furnace
  • มีความแข็งเท่ากับ Obsidian
  • ต้องใช้ที่ขุดเพชร หรือที่ดีกว่า (Pickaxe)
 • Basalt
  Basalt.png
  • พบได้ใน Soul Sand Valley
  • เป็นส่วนประกอบของเสาหินบะซอลต์ แทนที่บล็อกกระดูกในฟอสซิล Nether เป็นครั้งคราว
  • สามารถวางในทิศทางเดียวกับที่กำลังหันหน้า
 • Crimson
  Crimson_Fungi.png
  & Warped
  Warped_Fungi.png
  Fungi
  • พบได้ใน Crimson และ Warped Forest ตามลำดับ
  • สามารถวางบนบล็อก Dirt, Coarse Dirt, Farmland, Podzol, Nylium, Soul Soil, Grass Block
  • สามารถใช้ Bone meal กับมันเพื่อปลูกต้น Fungi ได้เมื่อวางไว้บนบล็อก Nylium
  • มันจะไม่แพร่ ไม่เหมือนบล็อกเห็ด
 • Crimson
  Crimson_Nylium.png
  & Warped
  Warped_Nylium.png
  Nylium
  • ทำหน้าที่เป็นเหมือนบล็อกดิน
  • สามารถทำให้แพร่กระจายเป็นบล็อก Netherrack ได้โดยใช้ Bone meal คลืกขวาที่บล็อก Netherrack เมื่อมีบล็อก Nylium อยู่ใกล้ ๆ
 • Crimson
  150px-Crimson_Planks_JE1.png
  & Warped Planks
  150px-Warped_Planks_JE1.png
  • ไม่ติดไฟ
  • คราฟจาก Steam ของชนิดมันเอง
  • สามารถใช้คราฟ Slab, Stairs, Fence, Fence Gates, Pressure plates, Buttons, Doors, Trapdoors ของชนิดนั้น ๆ ได้
 • Crimson
  150px-Crimson_Sign.png
  & Warped Signs
  150px-Warped_Sign.png
  • เหมือนป้ายทั่วไป
  • ตอนนี้ไม่สามารถคราฟได้
 • Crimson
  150px-Warped_Stem.gif
  150px-Stripped_Warped_Stem.png
  & Warped Stems
  150px-Crimson_Stem.gif
  150px-Stripped_Crimson_Stem.png
  • เป็นบล็อกลำต้นของต้น Fungi ต้นใหญ่
  • ไม่ติดไฟ
  • สามารถวางในทิศทางเดียวกับที่กำลังหันหน้า
  • มี Texture ด้านบนที่คล้ายๆไม้ทั่วไป
  • มี Texture ที่สามารถขยับได้
 • Crimson Roots
  Crimson_Roots.png
  , Warped Roots
  Warped_Roots.png
  , Nether Sprouts
  150px-Nether_Sprouts.png
  • สามารถพบได้ใน Crimson และ Warped Forest Biome
 • Netherite Block
  Block_of_Netherite.png
  • สามารถคราฟได้โดยใช้ Netherite Ingots 9 อัน
  • มีความแข็งเท่ากับ Obsidian แต่สามารถใช้ Piston ขยับได้
 • Shroomlight
  Shroomlight.png
  • ปล่อยแสงได้ 15 บล็อก เหมือนกับ Glowstone
  • สามารถใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ (ใช้ขวานเร็วที่สุด)
  • พบได้ในต้น Fungi ต้นใหญ่
 • Soul Fire
  Soul_Fire.gif
  • มีไฟเป็น สีฟ้า
  • พบได้เมื่อใช้ Flint & Steel จุดไฟบน Soul Soil หรือใน Soulsand Valley Biome (Nether)
   • ไฟจะติดตลอดไม่ดับ
  • เมื่อผู้เล่นติดไฟจะลดทีละ 2 หัวใจ
 • Soul Fire Torch
  Soul_Fire_Torch.png
  • ปล่อยแสงได้ 10 บล็อก
  • คราฟเหมือน Torch ปกติแต่วาง Soul Soil ไว้ล่าง Stick
 • Soul Fire Lantern
  Hanging_Soul_Fire_Lantern.png
  • ปล่อยแสงได้ 10 บล็อก
  • คราฟเหมือนปกติแต่ใช้ Soul Fire Torch แทน
 • Soul Soils
  Soul_Soil.png
  • พบได้ใน Soulsand Valley (จะอยู่รวม ๆ กับ Soul Sand)
  • ไฟที่จุดบนบล็อกจะเป็น Soul Fire
  • ผู้เล่นสามารถเดินได้ปกติ ไม่เดินช้าเหมือน Soul Sand
 • Warped Wart Block
  Warped_Wart_Block_JE1.png
  • พบได้ใน Crimson Forest
  • เป็นส่วนหนึ่งของต้น Warped Fungi ต้นใหญ่
 • Weeping Vines
  Weeping_Vines.png
  • พบได้ใน Crimson Forest
  • สามารถไว้ใต้บล็อก และจะเติบโตลงมา
 • Bamboo Saplings
  • เปลี่ยนชื่อเป็น Bamboo Shoot
 • Bone Blocks
  • เป็นส่วนหนึ่งของฟอสซิลใน Soul Sand Valley
 • Flower Pot
  • มี Texture เปล่าเมื่อไม่มีอะไรในนั้น
 • Gravel & Soul sand
  • เป็นส่วนหนึ่งใน Soul Sand Valley
 • Netherrack
  • สามารถใช้ Bone meal บนบล็อกเพิ่อเปลี่ยนเป็นบล็อก Nylium ในแต่ละชนิด (ขึ้นอยู่กับบล็อกชนิดไหนอยู่ใกล้ และมีจำนวนมากกว่า)
 • Nether wart blocks
  • เป็นส่วนของต้น Fungi ต้นใหญ่
  • เปลี่ยน Texture
 • Piston & Sticky Pistons
  • เปลี่ยนความแข็งเป็น 1.5
  • เมื่อใช้ Pickaxe ขุดจะเร็วขึ้น
 • Redstone Dust
  • เพิ่ม Texture ด้านล่างแล้ว
 • Smooth Quartz
  • เปลี่ยนชื่อเป็น Smooth Quartz Block
 • Walls
  • ไม่มีเสาคั้นวางแนวตั้งแล้ว
   • ข้อมูลบล็อกใช้ค่า NONE, LOW, TALL, EAST/NORTH/SOUTH/WEST
   • uxahnbflkvvovoebfsmsrtyf1m6qjs0p.png
MOBS
 • Hoglin
  Hoglin.png
  • เกิดใน Crimson Forest
  • เมื่อฆ่าะดรอป Rotten Flesh
 • Enderman
  • สามารถเกิดได้ใน Soul Sand Valley และ Warped Forest
 • Ghast
  • จะได้ยินเสียงที่ระยะสั้นกว่าเดิม
 • Skeleton
  • สามารถเกิดได้ใน Soul Sand Valley
 • Zombie PIgman
  • สามารถเกิดได้ใน Crimson Forest
ITEMS
 • Spawn Eggs
  Hoglin_Spawn_Egg.png
  • เพิ่มไข่ Hoglin
 • Netherite Scrap
  150px-Netherite_Scrap.png
  • สามารถได้จากการเผา Ancient Debris ในเตาเผา
  • ใช้คราฟ Netherite Ingots
 • Netherite Ingot
  150px-Netherite_Ingot.png
  • สามารถคราฟได้โดย Gold Ingot 4 & Netherite Scrap 4
  • สามารถใช้อัพเกรดเกราะและอุปกรณ์เพชร
 • Netherite Armor
  100px-Netherite_Helmet.png
  97px-Netherite_Chestplate.png
  100px-Netherite_Leggings.png
  80px-Netherite_Boots.png
  • คราฟได้โดยใช้ชิ้นส่วนของชุดเกราะมาคราฟรวมกับ Netherite Ingot
  • เมื่อดรอฟในลาวาจะไม่ไหม้และล่อยบนลาวา
  • เพิ่มคะแนน Knockback Resistance 1 คะแนนต่อไอเทม
  • มีความแข็งแรงกว่าเกราะเพชร
  • มีความทนทานและการ Enchant ที่สูงกว่าเกราะเพชร
 • Netherite Tools (Axe
  150px-Netherite_Axe.png
  , Hoe
  150px-Netherite_Hoe.png
  , Pickaxe
  150px-Netherite_Pickaxe.png
  , Shovel
  150px-Netherite_Shovel.png
  , Sword
  Netherite_Sword.png
  )
  • คราฟได้โดยใช้อุปกรณ์อย่างใด อย่างหนึ่งคราฟรวมกับ Netherite Ingot
  • เมื่อดรอฟในลาวาจะไม่ไหม้และล่อยบนลาวา
  • มีความแข็งแรงกว่าอุปกรณ์เพชร
  • มีความทนทาน ระดับการขุด และการ Enchant ที่สูงมากกว่าเพชร
  • อุปกรณ์ทั้งหมด ยกเว้น HOE ทำค่าความเสีบหายมากกว่าอุปกรณ์เพชร 1 Damage
 • Clay
  • เปลี่ยนชื่อเป็น Clay Ball
WORLD GENERATION
 • Biome
  • Soul sand Valley
   • ถ้ำอันกว้างใหญ่ประกอบด้วย Nether Fossils, Soul Sand, Soul soil และหินงอกหินยอยขนาดใหญ่ที่ทำจากหินบะซอลต์หมอกสีน้ำเงิน (Blue Fog) และไฟวิญญาณ (Soul Fire)
   • Skeleton, Ghast และ Enderman สามารถเกิดได้ที่นี่
  • Crimson Forest
   • ป่าทึบที่มีเชื้อราสีแดงเข้มขนาดใหญ่ บล็อกและเชื้อราเหล่านี้ถูกพบในแผ่นบนพื้นดินและเถาวัลย์อยู่ใต้ต้นไม้
   • Zombie Pigman และ Hoglin สามารถเกิดได้ที่นี่
  • Warped Forest
   • การเปลี่ยนแปลงสีของป่าสีแดงเข้ม (สีฟ้า) แต่ด้วยพืชพรรณและอนุภาคที่ต่างกันทำให้เกิดหมอกสีฟ้าที่สวยงาม
   • Enderman สามารถเกิดได้เพียง MOB เดียวเท่านั้น
  • Nether Biome
   • เปลี่ยนชื่อเป็น Nether Wastes
 • Structures
  • Basalt Pillar
   800px-Basalt_Pillar.png
   • พบได้ได้ใน Soul Sand Valley
   • คล้ายหินงอกหินยอย
  • Nether Fossils
   800px-Nether_fossils.png
   • พบได้ได้ใน Soul Sand Valley
   • ฟอสซิลนี้แตกต่างจากฟอสซิลในโลกปกติและไม่ได้เกิดจากแร่ถ่านหิน
  • Huge Crimson & Huge Warped Fungi
   800px-Huge_Crimson_Fungi.png
   800px-Warped_Forest.png
   • พบใน Crimson & Warped Forest ตามลำดับ
   • ทำจาก Crimson & Warped Steam, Red Nether Wart และ Warped Wart Block
   • สามารถเขริญเติบโตได้จาก Fungi ในชนิดของมัน
  • Shipwrecks และ Ocean Ruins
   • พบได้น้อยลง
GAMEPLAY
 • Knockback resistance
  • ตอนนี้เป็นสเกลของปริมาณ Knockback แทนการคาดคะเน
 • Patrols
  • จะไม่เกิดเมื่อผู้เล่นอยู่ใกล้หมู่บ้าน
 • Recipe Book
  • สูตรคราฟ Cartography Table สามารถปลดล็อกได้จาก String แทน Paper
GENERALS
 • Tags
  • บล็อก (เพิ่ม)
   • crimson_stems
   • fire
   • nylium
   • warped_stems
   • wart_blcoks
  • ไอเทม (เพิ่ม)
   • crimson_stems
   • warped_stems
  • เพิ่มไอเทมไม้ที่ทำจาก Crimson และ Warped (แท็กบล็อก)
   • planks
   • standing_signs
   • walls_signs
   • wooden_button
   • wooden_doors
   • wooden_fences
   • wooden_pressure_plates
   • wooden_slabs
   • wooden_stairs
   • wooden_trapdoors
  • เพิ่มไอเทมไม้ที่ทำจาก Crimson และ Warped (แท็กไอเทม)
   • planks
   • signs
   • wooden_button
   • wooden_doors
   • wooden_fences
   • wooden_pressure_plates
   • wooden_slabs
   • wooden_stairs
   • wooden_trapdoors
  • แท็ก slab เปลี่ยนเป็น wooden_slabs
 • Particles
  • ash
  • crimson_spore
  • soul_fire_flame
  • warped_spore
 • Materials
  • เพิ่มวัสดุที่ได้มาจากบล็อกไม้ใหม่ใน Nether
   • ใช้สีวัสดุไม้
   • ใช้คุณสมบัติเริ่มต้น
 • Rendering
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงเงาของ Entity
 • Sounds
  • อัพเดทเสียงของบล็อกต่อไปนี้
   • Bone Block
   • Netherrack
   • Soul Sand
   • Nether Wart Block
   • Nether Bricks
   • Nether Quartz Ore
COMMANDS
 • เพิ่ม /locatebiome (/locatebiome <biome>)
  • ใช้ในการหาตำแหน่งของ Biome
FIXED BUGS (51 ตัว)

แหล่งอ้างอิง:
 
แก้ไขล่าสุด:

EpicEmeraldPlayz

EpicGaming4Lyfe_
ผู้ดูแล