Minecraft [Bedrock] อัพเดท 1.14.0.1 (Beta 1)

Minecraft bedrock 1.14.0.1 เป็น beta ตัวที่ 1 ของอัพเดทเกี่ยวกับผึ้ง (ยังไม่มีชื่อ official update) สามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์ม xbox one , windows 10 , android ออกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2019 มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมาย

#สิ่งที่เพิ่มมา#
• Block •
• Bee Hive
เป็นบล็อกที่เป็นรังผึ้งที่ผู้เล่นสร้างขึ้นสามารถคราฟได้โดยการใช้ wooden plank อะไรก็ได้ และ honeycomb วิธีคราฟตามรูป
cy72apsskqu9dgnzj17ndtr2msvknyt5.png


- เป็นบล็อกรังผึ้งที่ใช้ในการเก็บผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้งออกมา


• Bee Nest
- เป็นบล็อกที่เป็นรังผึ้งเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถคราฟได้เพราะเป็นรังผึ้งธรรมชาติ (ประมาณว่ารังผึ้งที่ผึ้งมันสร้างขึ้นมาเอง) โดยสามารถพบได้ใน 3 ไบโอม ได้แก่ sunflower plains , flower forest , plains
- ไม่สามารถใช้มือหรือขวานขุดได้ต้องใช้ silk touch ในการขุดเท่านั้น

- รังผึ้งสามารถมีผึ้งอาศัยได้มากกว่า 3 ตัว
- โดยปกติแล้วสามารถเติมน้ำผึ้งได้สูงสุดถึงระดับ 5


Honeycomb Block
- สามารถคราฟได้โดยการใช้ honeycombs 9 อัน
- แต่ไม่สามารถคราฟกลับมาเป็น honeycomb ได้

Honey Block
- คราฟโดยการใช้ honey bottles 4 อันนำมาคราฟในช่องคราฟ
- ลดความเร็วในการเคลื่อนที่และการกระโดดสูงเป็นอย่างมาก
- เป็นบล็อกที่สามารถใช้ปีนลงได้ สามารถใช้ piston ดันขึ้น-ลงได้ และถ้าใช้ piston ดันจะลากบางสิ่งขึ้นหรือลงตาม honey block ด้วยถ้าบล็อกนั้นอยู่ติดพวกมัน

Item •
• Honey bottles
- สามารถดื่มได้และเพิ่มหลอดอาหารถึง 6 หลอด
- สามารถใช้คราฟ sugar และ honey block ได้
- honey bottle สามารถเก็บได้จากการนำ bottle เปล่าไปเก็บในบล็อก bee nest หรือ bee hive

Honey Comb
- เก็บได้จากการใช้ shear ไปเก็บที่ bee nest หรือ bee hive หรือใส่ shear ไปใน dispenser และทำวงจรเก็บ
-ใช้เป็นส่วนประกอบในการคราฟ bee hive ได้

• Spawn Egg
- เพิ่ม bee spawn egg

Mob •
Bee
- มี 10 หัวใจ
- พวกมันจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มและมักจะอยู่ใกล้ bee hive หรือ bee nest ถ้าบางตัวไม่ได้อยู่ใกล้รัง มันก็จะบินออกตามหารังเรื่อยๆ
- ผสมพันธุ์โดยใช้ดอกไม้ (ทุกชนิด)
- พวกมันจะโจมตีผู้เล่นเมื่อพวกมันถูกผู้เล่นยั่วยุไปตีมัน , ทำลายรัง , หยิบน้ำผึ้งจากรังของพวกมัน และเมื่อโดน damage ของพวกมัน พวกมันก็จะให้เอฟเฟค poison ซึ่งมาจากเหล็กในของพวกมัน และเมื่อพวกมันได้ปล่อยเหล็กในออกมาแล้ว พวกมันก็จะตายหลังจากปล่อยเหล็กใน
- พวกมันไม่ชอบฝนเมื่อเจอฝน พวกมันมักจะหาที่หลบใต้บล็อก
- เมื่อเวลากลางคืนพวกมันจะเข้าไปอยู่ในรังและหลับ
- ในเวลากลางวันพวกมันจะใช้เวลาในการหาดอกไม้เพื่อเก็บเกสร เข้าไปสะสมทำน้ำผึ้งในรัง

# สิ่งที่เปลี่ยนแปลง #
Block •

• Dispenser
- ใช้ shear เก็บ honeycomb ใน bee nest หรือ bee hive ได้

• Item •
• Leads
- ตอนนี้ Leads สามารถใช้ผูกกับ dolphin (โลมา) , ocelots (แมวป่า) , parrot (นกแก้ว) , polar bear (หมีขั้วโลก) ได้แล้ว

Spawn Eggs
- ในเวอร์ชั่นนี้ spawn eggs นั้นเรียงลำดับ item ตามตัวอักษร ในโหมด creative (โหมดสร้างสรรค์ หรือโหมดอมตะ)

• General
• Experience (Exp)

- เพิ่มจำนวน experience ให้เท่ากับบน java edition
• Menu Screen
- เปลี่ยน title screen background ที่เกี่ยวข้องกับผึ้ง เพื่อให้ตรงกับอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ ตามรูป
tctt9nneu5whs13t97ksm55naq5bbqpg.png


• อ้างอิง
1.https://minecraft.gamepedia.com/Bedrock_Edition_beta_1.14.0.1
2.https://feedback.minecraft.net/hc/e...ft-Beta-1-14-0-1-Xbox-One-Windows-10-Android-


- Kritkung -
ผู้เขียน
 
แก้ไขล่าสุด: