ประกาศ อัปเดตเว็บบอร์ด 2.1

logo.png

สวัสดีงับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมได้ทำการอัปเดตเว็บบอร์ดเป็นเวอร์โดยมีรายละเอียดดังนี้
เพิ่มเข้ามาใหม่
  • Style Editor — สามารถปรับแต่งและตกแต่งเว็บบอร์ในรูปแบบใหม่ (อยู่ด้านล่างสุดของเว็บบอร์ด)
1592671011315.png

1592671054081.png


ความกว้างของเว็บบอร์ด


1592671423293.png


1592671106508.png


ตัวเลือกสี


1592671407034.png


ตัวเลือกสี (สีเหลือง)

1592671315582.png


ตัวเลือกสี (สีม่วง)

1592671188171.png


ตัวเลือกสี (สีเขียว)

1592671211391.png


ตัวเลือกสี (สีฟ้า)

1592671227623.png


ตัวเลือกสี (สีแดง)

1592671245663.png

พื้นหลัง


1592671517842.png

1592671641341.png


1592671669323.png


1592671698665.png


1592671719155.png


1592671760866.png
เปลี่ยนแปลง
  • ภาษาไทย [Release Candidate] — แก้ไขคำและประโยคให้สละสลวยมากยิ่งขึ้น
 
Top