เปิดรับงาน หา Staff ดูแลเซิฟเวอร์ ✨Maerwynn Craft✨【เซิฟเวอร์เปิดใหม่ 1.18】

Maerwynn Craft

มือใหม่หัดคราฟต์
หา Staff ดูแลเซิฟเวอร์

IP: Maerwynncraft.com

คุณสมบัติที่ต้องการ
- เพศ หญิง
- อายุ 14 ปีขึ้นไป
- สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้
- ตั้งใจทำงาน
- ตรงต่อเวลา
- รับแรงกดดันได้
- มีเงินเดือนให้ (ตกลงกันได้)


สนใจติดต่อ Discord

-->

หรือติดต่อส่วนตัว
-->
Reddot#6185