เปิดรับงาน หา ทีมงาน รายละเอียด Click

Shot_QQ

สมาชิกใหม่
ความสามารถ
- Plugin Management
- Permisstion Management (Permission EX, Luck Perms)
- WebPortal Development
- Server Backend System
- Database MySQL
- Server Config

หรือสามารถ ทำได้ 3 ใน 6 ของ ความสามารถจะมีการ สอบความสามารถตอนที่มาสมัคร

คุณสมบัติ

- รับฟังงานที่หมอบหมาย

- แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
- เข้ากับคนได้ มีทัศนคติที่ดี พูดจาสุภาพ
- ไม่จำกัดอายุ

มีค่าตอบแทนให้ ขอให้เต็มที่กับงานที่ทำแหละออกมาดูดี

ช่องทางติดต่อ
Discord : https://discord.gg/TQjXhjUwAf