หาเซิฟที่รับ Admin หรือ Staff ค่ะ ( เก่งด้านโปรโมท/จัดกิจกรรม/ดูเเล)