เปิดรับงาน หาทีมงานที่ทำเกี่ยวกับบอสต่างๆเป็น

Mc-storycraft.net

สมาชิกใหม่
ขอคนที่อายุ 14 ปีขึ้นไป
ขอคนที่เคยทำและมีความเชี่ยวชาญ
ติดต่องานได้ที่ ดิสคอร์ด
รับแค่1-2คนครับด่วนๆ