ปิดรับงาน หาทีมงานทำโมเดลจ้า 1.16..5

สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม

BarnthaiMc

สมาชิก
เซิฟ Barnthai Mc หาทีมงานที่ทำโมเดลเป็นจ้า ขอค่อยข้างสวย
จะให้ทำพวกโมเดลปีกไรงี้ เป็นรายเดือน เงินจะได้รับหลังจากเสร็จงาน
- งานไว
- ไม่ผลัดงาน ไม่ชักช้า
- ไม่อวดเก่ง ไม่ขี้โม้
- ไม่ร้อนเงินจนมากไป
ใครสนใจเข้าดิส https://discord.gg/yyefjecxTd แล้วทักไปที่ ง่วงนอนอีกแล้ว#9803 ขอบคุณครับ
 
สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม