รู้ไหมตัวทดลอง PE เรียกว่าอะไร?

  • ผู้สร้างกระทู้ KritTH
  • วันที่เริ่มต้น

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
คนที่เป็นชาว Java edition อาจจะไม่รุ้ว่าตัวทดลองที่ชาว Pocket edition เค้าเรียกว่าอะไร ซึ่งในขณะเดียวกัน ชาวPcket Edition ก็ไม่รุ้ว่า เรียกว่าอะไร ผมจึงมาแนะนำการเรียกตัวทดลองใน Pcket editin และ Java edition

Pocket edition เรียก Build เช่น Build 1 , Build 2
Java Edition เรียก Snapshot เช่น Snapshot 17w40a , 15w30a , 14w25a เป็นต้น