รู้จักต้นเบอร์รี่ (Sweet Berries Bush and Sweet Berries)

  • ผู้สร้างกระทู้ KritTH
  • วันที่เริ่มต้น

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
เบอร์รี่
150px-Sweet_Berries.png
150px-Sweet_Berry_Bush.gif

ภาพซ้ายเป็นภาพของผลเบอร์รี่ ภาพขวาเป็นภาพของระยะการเติบโตของต้นเบอร์รี่
เบอร์รี่ เป็นของที่เพิ่มมาใหม่ในเวอร์ชั่น 1.14 ซึ่งสามารถใช้ปลูกได้และสามารถใช้เพิ่มแทบของความหิว (Hunger) ได้

ต้นเบอร์รี่
- สามารถพบได้ตามไบโอม Taiga , Taiga Hills , Taiga Mountain และหาได้ยากในไบโอม Snowy Taiga , Snowy Taiga Hills , Snowy Taiga Mountain

- ต้นเบอร์รี่สามารถปลูกได้บนบล็อก podozol , grass block , dirt , coarse dirt , farm land

- สามารถปลูกเบอร์รี่ได้โดยการเก็บผลจากผลของเบอร์รี่

- ต้นเบอร์รี่สามารถเติบโตได้จากระยะที่ 0 - 3

- สามารถได้รับ Damage ทุกๆ 0.5 วินาที จากต้นเบอร์รี่ในระยะการเติบโตตั้งแต่ 1 -3 ได้

-ถ้าเดินผ่านต้นเบอร์รี่จะทำให้เดินได้ช้าลงคล้ายๆ Cobweb

ลูกเบอร์รี่
- สามารถเพิ่มหลอดความหิวได้ 2 หลอด
-สามารถพบลูกเบอร์รี่ได้ตามหมู่บ้าน Village Taiga ตามหีบ

อ้างอิง
https://minecraft.gamepedia.com/Sweet_Berries

ขอบคุณครับ
- KritKunG -


-