ปิดรับงาน รับสมัครทีมงาน EnderIce Network

สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม

MelodyMind

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
รับสมัครทีมงาน EnderIce Network
เวอร์ชั่นปัจจุบัน : 1.16 +
ช่องทางสมัคร : https://discord.gg/6D7ppMWJQ3

ตำแหน่ง PR (ทีมงานกลาง EnderIce)
- อายุ 16 ปีขึ้นไป
- มี Discord และ ไมโครโฟน
- เป็นมิตร มีความอดทนต่อผู้เล่น และ ทีมงานคนอื่น ๆ
- มีความคิดเชิงบวกเสมอ เข้าใจผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้
- เรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ในเซิร์ฟเวอร์อยู่เรื่อย ๆ

ตำแหน่ง Builder (เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ย่อย Survival และ Illusion)
- สามารถมีตำแหน่งงานในเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ได้
- มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ World Edit และ มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างทำงาน
- มีความคิดสร้างสรรค์ พลิกแพลง ตาม Concept ที่แต่ละเซิร์ฟเวอร์กำหนด

ตำแหน่ง Coding และ Plugin Config (ทีมงานกลาง EnderIce)
- มีความรู้เกี่ยวกับมายคราฟ
- มีความคิดเป็นลำดับ เป็นขั้นเป็นตอน
- มี Discord และ ไมโครโฟน
- เก่งภาษาอังกฤษจะพิจรณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง Designer Assistant (ทีมงานกลาง EnderIce)
- มีความรู้เกี่ยวกับ Plugin MMOItems
- มีความคิดสร้างสรรค์ พลิกแพลง ตาม Concept ที่แต่ละเซิร์ฟเวอร์กำหนด
 
สถานะ
ไม่เปิดสำหรับการตอบกลับเพิ่มเติม
Top