ปิดรับงาน รับทีมงาน 3 ตำแหน่งจ้า รายละเอียดดูได้ฮะ

::SHURA::

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
--------รับทีมงานเซิฟ minamo GenX --------
-รับตามความสมัครใจจ้า- ช่วงแรกของการเปิดเซิฟยังไม่มีค่าหนมให้นะ แต่หลังๆมีแน่นอน
คุณสมบัติ ดังนี้
-รวม-
อายุ: 15+
มีทัศนคติที่ดี นิติภาวะที่ดี มีความรับผิดชอบต่อการงาน มีความโบ๊ะบ๊ะ(ตบมุข ยิงมุขเก่ง ขำจนช็อคอะไรงี้) มีกาลเทศะ และรู้จักเคารพทีมงานด้วยกัน นิสัยดี

Builder รับ 1 คนจ้า
คุณสมบัติ- ใช้ We ได้ในระดับปานกลาง มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

Quest รับ 1 คนจ้า
คุณสมบัติ- ใช้ Itemedit + Itemlorestats ได้ มีความสมดุลในการทำของต่างๆให้สอดคล้องกับความยากง่ายของระดับเควส

Plugin+คุมเครื่อง รับ 1 คนจ้า
คุณสมยัติ- สามารถทำปลั้กอินได้หลากหลาย และสามารถคุมเครื่องได้อย่างคล่องแคล่ว มีความน่าเชื่อถือสูง!!!

สนใจเข้าดิสมาคุยกันได้เลยค้าบ
Discord: https://discord.gg/wCn38TTx