[ รับทำโมเดลและ MythicMobs ] ☑งานพอใช้ได้ ☑งานเสร็จทัน ☑ปรึกษาได้ ☑แก้ไขฟรี

temmieja

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
เพจ: สำหรับงานโมเดล
เพจ: สำหรับงาน MythicMobs

ติดต่อดิสคอร์ต:
temmi#3770
- ชื่อ เทม [ Tem ]
- อายุ 15

- จุดประสงค์การเข้าทำ [ เงิน ]
- เป็นมิตร คุยง่าย ตลก ปรึกษาแก้ไขงานได้
- ออนดิสบ่อย
- ว่างช่วงหลัง 15.00 ถึง 22.00