รับคนเล่น Minecraft ค่ะ

HARA KIRIKA

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
เงื่อนไข
ID
: แท้
อายุ : ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป *ต่ำกว่า15ขอไม่รับนะคะ‍️ (เราปีนี้19ค่ะ)
เพศ : ไม่จำกัด

รายละเอียด
Server
: - เปิดเล่นแค่ในกลุ่ม
- Version ยังไม่แน่ใจ แต่ 1.14+ แน่นอนค่ะ
- Datapack ไม่แน่ใจว่าจะลงมั้ย
พูดคุย : - Discord
- ทุกคนคุยกันได้นะคะ อยากให้สนิทกันไว้ค่ะ จะได้ไม่เกร็ง
- เคารพกันด้วยนะคะ อยากให้เล่นกันได้นานๆ ค่ะ^^
*ลงรายละเอียดเยอะแต่ไม่ใช่กลุ่มแคสเกมค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะ5555
*รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามีเพิ่มจะแจ้งในดิสค่ะ

สนใจทิ้งดิสพร้อมอายุไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะตามไปแอดค่ะ^^
หรือถ้าไม่สะดวกข้อความลับมาได้นะคะ^^
 

Yaaaa

สมาชิกใหม่
เงื่อนไข
ID
: แท้
อายุ : ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป *ต่ำกว่า15ขอไม่รับนะคะ‍️ (เราปีนี้19ค่ะ)
เพศ : ไม่จำกัด

รายละเอียด
Server
: - เปิดเล่นแค่ในกลุ่ม
- Version ยังไม่แน่ใจ แต่ 1.14+ แน่นอนค่ะ
- Datapack ไม่แน่ใจว่าจะลงมั้ย
พูดคุย : - Discord
- ทุกคนคุยกันได้นะคะ อยากให้สนิทกันไว้ค่ะ จะได้ไม่เกร็ง
- เคารพกันด้วยนะคะ อยากให้เล่นกันได้นานๆ ค่ะ^^
*ลงรายละเอียดเยอะแต่ไม่ใช่กลุ่มแคสเกมค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะ5555
*รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามีเพิ่มจะแจ้งในดิสค่ะ

สนใจทิ้งดิสพร้อมอายุไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะตามไปแอดค่ะ^^
หรือถ้าไม่สะดวกข้อความลับมาได้นะคะ^^
#6874 ครับอายุ 19 เล่นด้วยคนครับ
 

MiniMal

สมาชิกใหม่
เงื่อนไข
ID
: แท้
อายุ : ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป *ต่ำกว่า15ขอไม่รับนะคะ‍️ (เราปีนี้19ค่ะ)
เพศ : ไม่จำกัด

รายละเอียด
Server
: - เปิดเล่นแค่ในกลุ่ม
- Version ยังไม่แน่ใจ แต่ 1.14+ แน่นอนค่ะ
- Datapack ไม่แน่ใจว่าจะลงมั้ย
พูดคุย : - Discord
- ทุกคนคุยกันได้นะคะ อยากให้สนิทกันไว้ค่ะ จะได้ไม่เกร็ง
- เคารพกันด้วยนะคะ อยากให้เล่นกันได้นานๆ ค่ะ^^
*ลงรายละเอียดเยอะแต่ไม่ใช่กลุ่มแคสเกมค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะ5555
*รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามีเพิ่มจะแจ้งในดิสค่ะ

สนใจทิ้งดิสพร้อมอายุไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะตามไปแอดค่ะ^^
หรือถ้าไม่สะดวกข้อความลับมาได้นะคะ^^
MiniMalStyle#3345 ครับอายุ 22 เล่นด้วยคนครับ
 

Fida

สมาชิกใหม่
เงื่อนไข
ID
: แท้
อายุ : ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป *ต่ำกว่า15ขอไม่รับนะคะ‍️ (เราปีนี้19ค่ะ)
เพศ : ไม่จำกัด

รายละเอียด
Server
: - เปิดเล่นแค่ในกลุ่ม
- Version ยังไม่แน่ใจ แต่ 1.14+ แน่นอนค่ะ
- Datapack ไม่แน่ใจว่าจะลงมั้ย
พูดคุย : - Discord
- ทุกคนคุยกันได้นะคะ อยากให้สนิทกันไว้ค่ะ จะได้ไม่เกร็ง
- เคารพกันด้วยนะคะ อยากให้เล่นกันได้นานๆ ค่ะ^^
*ลงรายละเอียดเยอะแต่ไม่ใช่กลุ่มแคสเกมค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะ5555
*รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามีเพิ่มจะแจ้งในดิสค่ะ

สนใจทิ้งดิสพร้อมอายุไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะตามไปแอดค่ะ^^
หรือถ้าไม่สะดวกข้อความลับมาได้นะคะ^^
เล่นด้วย 18แล้วโว้ย เจ้าจงเอาเซิฟเข้ามาซะ
 

Kosmos

สมาชิกใหม่
เงื่อนไข
ID
: แท้
อายุ : ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป *ต่ำกว่า15ขอไม่รับนะคะ‍️ (เราปีนี้19ค่ะ)
เพศ : ไม่จำกัด

รายละเอียด
Server
: - เปิดเล่นแค่ในกลุ่ม
- Version ยังไม่แน่ใจ แต่ 1.14+ แน่นอนค่ะ
- Datapack ไม่แน่ใจว่าจะลงมั้ย
พูดคุย : - Discord
- ทุกคนคุยกันได้นะคะ อยากให้สนิทกันไว้ค่ะ จะได้ไม่เกร็ง
- เคารพกันด้วยนะคะ อยากให้เล่นกันได้นานๆ ค่ะ^^
*ลงรายละเอียดเยอะแต่ไม่ใช่กลุ่มแคสเกมค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะ5555
*รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามีเพิ่มจะแจ้งในดิสค่ะ

สนใจทิ้งดิสพร้อมอายุไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะตามไปแอดค่ะ^^
หรือถ้าไม่สะดวกข้อความลับมาได้
สนใจครับ อายุ15 KosmosXII#9999