รถไฟสายต่างๆ ในแมพของผม

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
สายเหนือ (North Line)
- สถานีทะเลทรายสี (mesa) กำลังสร้าง
-สถานีทะเลทรายเนิน กำลังสร้าง
-สถานีทะเลทรายสูงเนิน กำลังสร้าง
-สถานีไม้ดำ ( Dark oak ) เชื่อมสายตะวันออก
-สถานีสปาว (Spawn Station)
-สถานีเมือง เชื่อมสายใต้
-สถานีหมู่บ้านชานเมือง (จุดศูนย์กลาง เชื่อมสายใต้และตะวันออก)
-สถานีป่าสน ( Spurce biome) กำลังสร้าง
-สถานีป่าสนใหญ่ (Mega spurce) กำลังสร้าง

สายใต้ (South Line)
-สถานีเมือง เชื่อมสายเหนือ
-สถานีชานเมือง เชื่อมสายเหนือและตะวันออก
-สถานีสวามแลนด์ (Swamp land)
-สถานีไม้ขาว (Birch Wood Biome)

สายตะวันออก มี 2 สายย่อย (East Line)
1.สายตะวันออก
-สถานีทุ่งหญ้า เชื่อมสายเหนือและสายใต้
-สถานีภูเขาสูง จุดแยกสายย่อยเป็น สายไม้ดำ
-สถานีสาวานนา
2.สายไม้ดำ
-สถานีไม้ดำ
 

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
สายเหนือระยะทางไม่ต่ำกว่า 2,000 บล็อก
 

Ikkyu9541

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
??? (เป็นแมพให้เข้าเล่นได้ หรืออาไยคับ?)
 

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
??? (เป็นแมพให้เข้าเล่นได้ หรืออาไยคับ?)
ป่าวครับแมพเอาชีวิตรอด ส่วนตัว ครับกำลังจะแจกเร็วๆ นี้ ครับทั้งใน youtube แล้วก็ ชุมชน minecraft ครับ