มารยาทในการเล่นเอาชีวิตรอดกับคนอื่น

  • ผู้สร้างกระทู้ KritTH
  • วันที่เริ่มต้น

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
อย่างที่ทุกคนทราบดีว่ามารยาทนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญหากไม่มีมารยาทก็ไม่มีความสุภาพ ดังนั้นกระทู้นี้ผมอยากจะมาแบ่งปันปันประสบการณ์มารยาทในการเล่นเอาชีวิตรอดของผมซึ่งมีดังนี้

1.ถามเจ้าของ ของว่าจะยืม หรือ ขอ เพราะเจ้าของอาจจะไล่เราออกจากเซิฟเช่น realm , server minecraft ต่างๆ(ถ้าเข้มงวด) เป็นต้น
2.การสร้างที่ต่างๆ หากสร้างที่ที่อยู่ใกล้ๆ บ้านของเจ้าของคนนั้นๆ ควรสอบถามว่าจะใช้พื้นที่นี้หรือไม่ เพราะบางทีเขาอาจจะไม่รุ้ว่าเราจะมาสร้างบริเวณนี้
3.การฆ่าสัตว์ของคนอื่น ควรถามเจ้าของว่าให้ฆ่าได้หรือไม่ เจ้าของจะได้กำหนดว่าควรประมาณเท่าไหร่ เท่าไหน
4.ฟาร์มพืชผล ต่างๆ ควรถามเจ้าของว่าเอาไปได้หรือไม่ หรือ ถ้าเป็นไปได้อาจจะทุบแล้วปลูกคืนเขาไป ไม่ควรทำการทุบพืช ผล แล้วไม่ปลูกคืน
5.การทำวงจรที่ก่อให้เซิฟเกิดการทำงานหนัก แลค สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่ออยู่ภายในเซิฟ
6.การทุบบ้าน ทำลายทรัพย์สินประชาชน
7.การตีคนอื่น ไม่สมควรทำในเซิฟ (เว้นแต่เจ้าของไม่ว่า)
8.การแกล้ง(prank) ไม่สมควรทำเพราะอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อน เกลียดขี้หน้า แบนคุณได้ (เว้นแต่ realm หรือ เซิฟนั้นให้ทำได้)