มอดคอมพิวเตอร์(สามารถเขียนโปรแกรมได้)

Wireless4024

นักปราบมอนสเตอร์
มอดนี้เป็นมอดคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเขียนโปรแกรม(ภาษา lua)หรือใช้ API ที่เจ้าของมอดได้เขียนไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ตามความต้องการได้
635351433535295959.png

2014-04-16_15.22.20.png
computercraft-mod.jpeg

cc151.png
lua-minecraft-irc-server-(computercraft-mod)

แนะนำให้ลง NEI หรือ JEI สำหรับวิธีคราฟนะครับ

คำสั่งพื้นฐาน
edit <ชื่อโปรแกรม> = เขียนโปรแกรม
lua = สำหรับเรียกใช้ API
[สำหรับ turtle]
dance = ให้ turtle เต้น...
excavate <จำนวนบล็อก> = ขุดหลุมดิ่งตามจำนวนบล็อก เช่น excavate 10 มันจะขุด 10x10 จนถึง bedrock และเอาของขึ้นมาให้อัตโนมัติ {***note*** เติมเชื้อเพลิงก่อนใช้คำสั่งนี้}
lua = เรียกใช้ API
turtle.forward() = เดินหน้า
turtle.backward() = ถอยหลัง
turtle.dig = ขุดบล็อกข้างหน้า [เฉพาะMining turtle]
turtle.digUp() = ขุดบล็อกข้างบน
turtle.digDown() = ขุดบล็อกข้างล่าง
turtle.reFuel() = เติมเชื้อเพลิง
turtle.getFuelLevel() = ดูจำนวนเชื้อเพลิง
exit() = ออกจาก API (กรณีจะใช้คำสั่ง excavate)

คำสั่งเพิ่มเติม : http://computercraft.info/wiki/Turtle_(API)Curse Forge : https://minecraft.curseforge.com/projects/computercraft
เวอร์ชั่น 1.10 ให้ใช้ของเวอร์ชั่น 1.9
 
แก้ไขล่าสุด: