พี่แทคอ่านหน่อย

  • ผู้สร้างกระทู้ kendo
  • วันที่เริ่มต้น

kendo

มือใหม่เริ่มหัดสร้าง
พี่โกยสโตนแลกกับชาวบ้านได้ไม่ต่องไปเนเทอพี่โกยสโตนแลกกับชาวบ้านได้ไม่ต่องไปเนเทอพี่โกยสโตนแลกกับชาวบ้านได้ไม่ต่องไปเนเทอพี่โกยสโตนแลกกับชาวบ้านได้ไม่ต่องไปเนเทอ