ทำไม PUBG ต้องฟ้อง Fortniteกระทู้นี้มีคำตอบNo drama

Prinz_por

นักปราบมอนสเตอร์
ก่อนเริ่มเรือง ผมต้องพูดถึง เครืองหมายการค้า[Trademark] กับกฏหมายลิขสิทธิ์[เอาเฉพาะเกมนะ] ซึง"คนที่ถือเครืองหมายการค้านั้นๆจะต้องรักษาสิทธิ์อยู่สม่ำเสมอ"คือ เมือคุณเห็นของคนอืนที่ออกแบบมาคล้ายๆกันคุณก็ควรที่จะฟ้อง
ส่วนจะชนะหรือไม่ชนะ ก็ขึ้นอยู่กับคำพิจารณาของศาล
ซึ่งในกรณีที่PUBGฟ้องFortnite มิใช่ว่า PUBGเกลียดFortnite แล้วฟ้องเพือที่ต้องการที่จะชนะคดีแล้วให้Fortniteปิดๆไป แต่PUBGฟ้องFortniteเพราะPUBG ต้องการที่จะบอกผู้พัฒนาเกมรุ่นใหม่ว่า "เรานะยังสนใจเรืองการรักษาสิทธิ์นะ[ตามบทความที่กล่าวมาข้างต้น]" ซึงกรณีนี้ก็มีมาแล้วหลายครั้ง เช่น Bethesdaได้จดลิขสิทธิ์ The Elder Scrolls แต่ Mojang[ผู้พัฒนาminecraftละ] ได้สร้างเกมชือ Scrolls ,Bethesda จึงฟ้อง Mojang เลย ซึงก็อปแค่ชือนิดเดียวบ้างคนฟังแล้วดูไร้สาระแต่ เขาฟ้องเพือที่จะ ปกป้องสิทธิ์ มิได้จะเอาชนะคดีแต่อย่างใด
เพราะยังไงสะ ถ้าPUBGฟ้องFortnite เพือจะคดีจริงๆ โอกาสที่PUBGจะชนะแทบจะเป็น0
เพราะกฏหมายลิขสิทธิ์ คุ้มครองแค่ดั้งนี้ครับ
  1. งานART [ฉาก ตัวละคร พวกนั้นละ]
  2. เนือเรือง
  3. อินเตอร์เฟส [พวกหน้าเมนู หน้าแสดงหลอดเลือด แสดงitem]
แต่ถ้าในส่วนของเกมดีไซน์ เช่น แนวเกม ระบบเกม ลิขสิทธิ์ไม่ครอบคุม เพราะไม่ยังไง เราก็จะได้มีเกม FPSแค่เกมเดียว MOBAแค่เกมเดียว RTSแค่เกมเดียวบนโลก แน่นอน
ดั้งนั้นถ้า PUBG ฟ้อง Fortnite มิใช่ เพือที่จะชนะคดี แต่ เพือที่จะบอกว่า PUBG ยังสนใจเรือง ลิขสิทธิ์อยู่