ตัวRun Server ที่แนะนำ

nutzachkungz

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
สวัสดีผมชื่อแนท งับผมจะมา แนะนำ ตัว run server ใช้หลักมีอยู่ 3 ตัวครับ
1 Pocketmine-MP LInk Doc
2 Nukkit-X LInk [ไม่หาdocไม่เจอ]
3 WaterFall Link
1 - 2 เป็นตัวเปิดเซิฟ งับ
ตัวแรกเขียนด้วย php
ตัวสองเขียนด้วน java
===========================================
3 เป็นตัวProxy หรือ BungeeCord เขียนด้วย java
แต่ส่วนใหญ่ setup config yaml เป็นแค่ตัวกลาง งับ
===========================================
- เขียนโดย -

nutzachkungz​

----------------
 
สวัสดีผมชื่อแนท งับผมจะมา แนะนำ ตัว run server ใช้หลักมีอยู่ 3 ตัวครับ
1 Pocketmine-MP LInk Doc
2 Nukkit-X LInk [ไม่หาdocไม่เจอ]
3 WaterFall Link
1 - 2 เป็นตัวเปิดเซิฟ งับ
ตัวแรกเขียนด้วย php
ตัวสองเขียนด้วน java
===========================================
3 เป็นตัวProxy หรือ BungeeCord เขียนด้วย java
แต่ส่วนใหญ่ setup config yaml เป็นแค่ตัวกลาง งับ
===========================================
- เขียนโดย -

nutzachkungz​

----------------
มีสอนวิะีติดตั้งบ้างไหมครับ
 
มีสอนวิะีติดตั้งบ้างไหมครับ
ถ้าเป็น Pocketmine-MP window [
1 ให้ไปโหลดไฟล์ library link
2 สร้างFolder และ แตกไฟล์ bin ในFolder
3 ติดตั้ง https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x64.exe
4 โหลด Pocketmine-MP.phar ใส่ใน folder
5 โหลด Run Server
6 กด start.cmd
]
Linux [
1 เปิด termimal
2 พิม wget -q -O - https://get.pmmp.io | bash -s - -r
3 จะเริ่ม server ให้พิม ./start.sh
]
Nukkit window [
1 โหลด Download
2 เปิด cmd พิม java -jar ชื่อไฟล์
]
Nukkit linux[
1 เปิด termimal
2 wget https://ci.opencollab.dev/job/Nukki...Build/artifact/target/nukkit-1.0-SNAPSHOT.jar
3 java -jar ชื่อไฟล์
]
Waterfall window [
1 โหลด Download
2 เปิด cmd พิม java -jar ชื่อไฟล์
]
Waterfall linux[
1 เปิด termimal
2 wget https://papermc.io/api/v2/projects/...6/builds/395/downloads/waterfall-1.16-395.jar
3 java -jar ชื่อไฟล์
]
 
อ่อได้ข้อมูลมาแล้วครับ จะมีการพัฒนา เข้ามาตอนเวอร์ชั่น 4.0
เนื่องจากปัญหาบางอย่างของตัวโปรแกรม PHP
 
ตอนนี้เหมือนมันจะวางสิ่งของบางอย่างไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะ อะไร
เช่น Campfire
บางไฟล์ คนสร้าง ทำไม่ได้ เพราะ ที่ไม่แน่ใจ
 
อ่อได้ข้อมูลมาแล้วครับ จะมีการพัฒนา เข้ามาตอนเวอร์ชั่น 4.0
เนื่องจากปัญหาบางอย่างของตัวโปรแกรม PHP
ลอง ใช้ nukkit ดู นะครับ java จะดีกว่า
 
Top