ความรู้เกี่ยวกับ ถนนทางหลวงหมายเลข 1

Assadathon33282

สมาชิกที่ใช้งานบ่อย
สวัสดีครับผม Assadathon33282
PSX_20190209_114850.jpg


160px-Thai_Highway-1.svg.png


ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ-แม่สาย (เขตแดน) รวมทางยกระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ-รังสิต รวมระยะทาง ๑,๐๐๒ กม. ขนานนามเพื่อเป็นเกียรติแก่ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หัวหน้าคณะราษฎร์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และอดีตนายกรัฐมนตรี ตั้งชื่อเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

ถนนพหลโยธิน ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกรุงเทพมหานครฯ−แม่สาย (เขตแดน) เป็นถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครฯ และเป็นหนึ่งในทางหลวงสายประธานทั้งสี่ของประเทศไทย (ประกอบด้วยถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนสุขมวิท และถนนเพชรเกษม) สายทางเริ่มต้นที่อุนสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวีกรุงเทพหมานครฯ ผ่านภาคกลาง และมุ่งเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทย สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บริเวณชายแดนประเทศพม่า รวมระยะทางยาว 994.749 กิโลเมตร
บางช่วงของถนนพหลโยธินอยู่ในโครงข่ายทางหลวงเอเชีย ได้แก่ ช่วงบ้านหินกองถึงอำเภอบางประอิน เป็นทางหลวงเอเชียสาย 1, ช่วงแยกหลวงพ่อโอ (เส้นแบ่งเขตจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดนครสรรค์) ถึงอำเภอเมืองตาก เป็นทั้งทางหลวงเอเชียสาย 1 และสาย 2 และช่วงอำเภอเมืองสระบุรีถึงบ้านหินกองเป็นทางหลวงเอเชียสาย 12 นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงคุนหมิง–กรุงเทพ

ถนนพหลโยธินช่วงตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเส้นทางของถนนจะเบี่ยงไปทิศตะวันออก ผ่านจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี แล้ววกกลับมายังจังหวัดชัยนาท เนื่องจากในสมัยก่อนต้องการให้ทางหลวงสายหลักผ่านที่ตั้งของกองทหารสำคัญของประเทศ

แหล่งที่มา (Source) : อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย
: https://th.m.wikipedia.org/wiki/ถนนพหลโยธิน


*ตามกฎ : กรุณาตั้งกระทู้ให้ตรงหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนโพสต์ให้ตรวจสอบก่อน ว่าเรื่องที่เราจะโพสต์นั้นถูกหัวข้อหรือไม่
*ตามกฎ : เนื้อหาของกระทู้ต้องเข้าใจง่าย เขียนด้วยตัวหนังสือขนาดปกติจะดีที่สุด ไม่ใหญ่เกินไปจนเละเทะ ควรจะภาพประกอบด้วยจะดีมาก เพื่อเพื่อความเข้าใจ
*อ้างอิงกฎ : https://mc-th.org/threads/กฏระเบียบต่างๆ-ของบอร์ด-update-2-2-61.9/


Assadathon33282 : ผู้เรียบเรียง
 
แก้ไขล่าสุด: