ของใหม่ใน 1.2 !!

MasatoNoi

มือใหม่เริ่มหัดสร้าง
ของใหม่ใน Minecraft 1.2 (ตอนนี้ไม่ใช่ Minecraft PE แล้ว)

- Armor Stand
- Banner
- Firework Rocket
- Stained Glass
- Book and Quil