การทำภาษาไทยสระไม่ลอย

UnnaphitTH Official

สมาชิกใหม่
1.สร้าง folder

saves 7_19_2021 6_23_07 PM.png

2.เขียน { "pack": {"pack_format": 6,"description": "minecraft สระไม่ลอย" } } หรือ
{
"pack": {
"pack_format": 6,
"description": {
"text": "minecraft สระไม่ลอย",
"color": "purple"
}
}
}

_New Text Document.txt - Notepad 8_1_2021 9_25_44 AM.png

3.save pack.mcmeta
_New Text Document.txt - Notepad 8_1_2021 9_26_08 AM.png

4.สร้าง assets
thaifont 8_1_2021 9_34_01 AM.png

5.สร้าง minecraft
thaifont 8_1_2021 9_36_03 AM.png

6.สร้าง font
minecraft 8_1_2021 9_41_31 AM.png

7.เขียน
{
"providers": [
{
"type": "ttf",
"file": "minecraft:thaifixes.ttf",
"shift": [-0.4, 1.8],
"size": 8.5,
"oversample": 12.0
}
]
}
_New Text Document.txt - Notepad 8_1_2021 9_44_30 AM.png

8.save default.json
default.json - Notepad 8_1_2021 9_52_45 AM.png

9.ไส่ file
font 8_1_2021 9_54_39 AM.png

10. เข้า minecraft
Minecraft 1.18 experimental snapshot 2 8_1_2021 9_58_38 AM.png

11. check
Minecraft 1.18 experimental snapshot 2 8_1_2021 10_04_47 AM.png

โหลดที่ https://bit.ly/3BWnn4R
 

ไฟล์แนบ

  • thaifont 8_1_2021 9_36_03 AM.png
    thaifont 8_1_2021 9_36_03 AM.png
    58.5 KB · เข้าชม: 20
  • thaifont 8_1_2021 9_34_01 AM.png
    thaifont 8_1_2021 9_34_01 AM.png
    60.6 KB · เข้าชม: 15