ความรู้

  1. Assadathon33282

    ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่

    จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อหา ๑. จังหวัดในภาคเหนือ มีเนื้อที่ ๒๐,๑๐๗ ตร.กม. ทิศเหนือจดทิวเขาแดนลาวซึ่งแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทิศตะวันออกติดต่อกับ จ.เชียงราย จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน ทิศใต้ติดต่อกับ จ.ตาก ทิศตะวันตกติดต่อกับ จ.แม่ฮ่องสอน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา...
  2. Tacklezaza

    [คู่มือ] เริ่มต้นการทำคลิป Youtube & คู่มือการทำคลิป Youtube

    สวัสดีครับ สำหรับเรื่องการทำคลิป Youtube บางครั้งมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะครับ แต่การจะทำให้คนรู้จักเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมาก โดยอันนี้อาจจะเป็นบทความที่ยาวมากๆ ก็ขยันอ่านกันหน่อยละกันเนอะ พูดคุยกันก่อน การทำคลิป Youtube เนี่ยสมัยนี้เนี่ย...
Top