host server

  1. NickWildeTH

    คู่มือเปิดเซิฟเวอร์มายคราฟ ฉบับสมบูรณ์ [Updated: 20 มี.ค. 2018]

    สวัสดีครับ ผมNickWildeTH วันนี้จะมาสอนการเปิดเซิฟเวอร์มายคราฟเเละข้อมูลต่างๆที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการเซิฟเวอร์นะครับ จากประสบการณ์ของผมเองจากเซิฟเวอร์ที่ปิดไปเเล้ว (Mc-GoldenWings เเละ Mc-MasterGamer) ความหมายของเซิฟเวอร์ ตามWikiPedia ได้ให้ความหมายของเซิฟเวอร์ว่า...
Top