#หากขี้เกียจถามพ่อแม่ กระทู้นี้มีคำตอบ

  1. KritTH

    พฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น เกิดจากอะไร?

    พฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ เกิดจากอะไร? พฤติกรรมของคนนั้นๆเกิดจาก สิ่งที่อยู่รอบตัว เช่น การสั่งสอน (สำคัญ) , การชักชวน , การกระทำของผู้อื่น เป็นต้น หากสังคมไหนประพฤติตัวเช่นไรสังคมก็ย่อมเป็นเช่นนั้นขึ้นอยู่กับสังคมว่าจะดีหรือไม่
Top