ชุมชนชาว Minecraft ประเทศไทย (Minecraft Thailand Community)

ศูนย์รวมชาว Minecraft ประเทศไทย, ติดตามข่าวสาร พูดคุยเกี่ยวกับ Minecraft, โปรโมท Minecraft Server, โปรโมทเซิฟมายคราฟ

[​IMG]
สวัสดีครับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดตข่าวสารมายคราฟนะครับ และวันนี้ทางทีมงาน Mojang ได้ปล่อยมายคราฟตัว Snapshot 18w48a ซึ้งเป็น Snapshot ตัวที่ 12 ของ 1.14 และตัวสุดท้ายของปีนี้นั้นเอง ซึ่งมีการแก้ไข/อัพเดต ดังนี้

Mobs

 • Cats
  • เพื่มแมวลาย Jellie ที่ชนะ Minecraft Community
  • แมวจะเกิดในหมู่บ้านอย่างธรรมชาติ
 • Villagers & Village
  • เพิ่ม Mason Profession
   • ยังไม่มี Trade
  • Villagers และ Zombie Villagers มี Skin ทั้งหมด 7 แบบ ขึ้นอยู่กับ Biome ดังนี้
   • Plains
   • Desert
   • Savanna
   • Taiga
   • Snowy tundra / Snowy taiga
   • Jungle
   • Swamp
[​IMG]
 • ตอนนี้ Villager มีระดับในแต่ละอาชีพบอก มีจะแสดงว่าระดับของการ Trade ที่มันจะปลดล็อค ตาม Badge ที่ชุดของมัน
[​IMG]
  • Cured Zombie Village เมื่อคืนกลับมาเป็น Villager ปกติมันจะคง Trade เดิมไว้
  • เปลี่ยนรูปร่างของหมู่บ้านที่ Biome Taiga และ Desert
 • Giants
  • ตอนนี้ใช้ AI ของ Zombie
 • Witches
  • ตอนนี้เป็น neutral mobs...
สวัสดีครับ
[​IMG]

เป็น Snapshot (ตัวทดลอง) ตัวที่ 11 ของ
Minecraft 1.14 นะครับผมจะมาอธิบายกันเกี่ยวกับ Update Minecraft 1.14 นะครับ ออกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2018 และเป็น Snapshot ที่ต้อนรับฤดูหนาวของปีนี้


-- สิ่งที่เพิ่มมา --
● Berry Bush (ต้นเบอร์รี่)
• สามารถพบได้ในไบโอม Taiga , Taiga hill , Taiga mountain
• สามารถพบเบอร์รี่ได้ยากในไบโอม Snowy taiga , Snowy taiga hill , Snowy taiga mountain
• ต้นเบอร์รี่สามารถทำ damage แก่ผู้เล่นได้เหมือน cactus หากผู้เล่นยืนอยู่กับต้นเบอร์รี่
• ระยะในการเติบโตของต้นเบอร์รี่มีอยู่ 4 ระยะ
• ในระยะการโตระหว่าง 2 - 3 เบอร์รี่จะสามารถดรอปได้ 1 - 2 เบอร์รี่
• สามารถใช้ bonemeal เพื่อเร่งการโตของเบอร์รี่ได้
• สามารถปลูกเบอร์รี่ได้
• สามารถใช้เบอร์รี่ในการเพิ่มแท็บความหิวซึ่งมันจะเพิ่มมา 1 แท็บหลอดอาหาร(Hunger bar)
• วิธีเก็บเบอร์รี่ ให้คลิกขวาจึงจะได้ผลเบอร์รี่ออกมา
● เพิ่มหมู่บ้าน NPC ในไบโอม Snowy Tundra

-- เปลี่ยนแปลง --
มีการอัพเดทหมู่บ้าน NPC ใน Savanna (สาวานนา)
● มีความเป็นไปได้ว่า beast จะสามารถพบไดัทุก wave
● ตอนนี้ต้องทำให้ในแต่ละ Wave สมบูรณ์ก่อนที่จะมีการเริ่มเล่นต่อไป

อ้างอิง
https://minecraft.gamepedia.com/18w49a

เขียนโดย
- KritKunG -
[​IMG]
สวัสดีครับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดตข่าวสารมายคราฟนะครับ และวันนี้ทางทีมงาน Mojang ได้ปล่อยมายคราฟตัว Snapshot 18w48a ซึ้งเป็น Snapshot ตัวที่ 9 และ 10 ของ 1.14 นั้นเอง ซึ่งมีการแก้ไข/อัพเดต ดังนี้

Startup Screen

 • เปลี่ยนหน้า Main Menu ใหม่
Grindstone
 • ย้ายการซ่อมของใน Crafting table ไป Grindstone
 • สามารถนำ Enchant ออกจาก Item (ยกเว้น Cursed ต่างๆ) และในแต่ละ enchant ลบจะ XP บางตัวจะถูกเก็บคืน
Plains Village
 • Plains Village สวยขึ้น
 • สามารถใช้ Jigsaw Block ในการ Generate
 • เพิ่มสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ
 • รูปร่างใหม่ได้ปรับให้เข้ากับ Plains biome ทั้งในด้านสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรที่มีอยู่
Commands
 • /locate
  • เพิ่ม /locate New_Village เพื่อไปยังหมู่บ้านรูปแบบใหม่
แก้ Bug (2 ตัว)
 • แก้ไม่มีน้ำตรงข้างบน Ocean Ruins (18w48a)
 • แก้ /locate New_Village แล้วเกม Crash (18w48b)
ที่มา (Source):
https://minecraft.gamepedia.com/18w48a
https://minecraft.gamepedia.com/18w48b
[​IMG]
สวัสดีครับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดตข่าวสารมายคราฟนะครับ และวันนี้ทางทีมงาน Mojang ได้ปล่อยมายคราฟตัว Snapshot 18w47b ซึ้งเป็น Snapshot ตัวที่ 8 ของ 1.14 นั้นเอง ซึ่งมีการแก้ไข/อัพเดต ดังนี้

Barrel

 • สถานะ facing-south ได้ถูกเปลี่ยนใหม่
Impulse และ repeating command blocks
 • Texture ถูกเปลี่ยนใหม่
Logs
 • Texture ข้างบนของ Log ธรรมดาถูกเปลี่ยนใหม่
 • Texture ของ Stripped logs ถูกเปลี่ยนใหม่
Spruce door และ trapdoor
 • Texture ถูกเปลี่ยนใหม่
Raw และ cooked cod
 • Texture ใหม่ถูกเปลี่ยนกลับไป Texture ใน 1.13
Cat
 • Texture ของ Tuxedo cat's ถูกเปลี่ยนใหม่
Pillager
 • ลดจำนวนการเกิดของ Pillager เพราะ Pillager Outpost จะได้ไม่มี Pillager เยอะเกินไป
General (ทั่วไป)
 • แก้ไข World performance ให้ไม่แลค
 • แก้ไขระบบให้ระบบการเกิดการ Mob ตรงกับ 1.13 ให้มากที่สุด
 • Texture ของบล็อก และไอเทมถูกเปลี่ยนใหม่
แก้ Bug (8 ตัว)
 • ปลา Cod และ Cooked Cod ใช้ Texture เก่า
 • Texture ของดอก Poppy บัคทำให้กลายเป็น "Rose" (Rose คือชื่อก่อนที่จะมาเป็น Poppy)
 • Texture ของ Barrel เมื่อวางที่ทิศใต้ แต่กลับแสดง Texture ด้านหน้า
 • Redstone wire ไม่เห็น Piston ที่อยู่ข้างหน้า
 • ไม่สามารถวางบล็อกใต้ Soul Sand
 • มีบล็อกอยู่ตามที่ต่าง ทั้งๆที่มันไม่ควรจะอยู่
 • เมื่อพิมพ์ /locate Pillager_Outpost ทำให้เกิดเกม Crash และขึ้น "Empty or none existent pool : minecraft:empty" ใน...
[​IMG]
สวัสดีครับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดตข่าวสารมายคราฟนะครับ และวันนี้ทางทีมงาน Mojang ได้ปล่อยมายคราฟตัว Snapshot 18w47a ซึ้งเป็น Snapshot ตัวที่ 7 ของ 1.14 นั้นเอง ซึ่งมีการแก้ไข/อัพเดต ดังนี้

Pillager Outposts

 • โครงสร้างขึ้นอยู่กับ Pillager แยกจาก Illager Patrols
 • สามารถเจอได้ในทุก Biome
 • ใช้ Jigsaw Block เพื่อ Generate
Raids (การบุก)
 • ตรวจจับเมื่อผู้เล่นบุกเข้าไปในหมู่บ้าน Bad Omen
 • Pillagers, Vindicators, Evokers, Witch และ Illager beasts จะเกิดเมื่อมีการบุกลุกเกิดขึ้น
Status Effects (Effect ใหม่)
 • จะมีตอนฆ่าหัวหน้าของ Illager Patrol
 • เมื่อติด Effect นี้ตอนบุกหมู่บ้าน Pillager ตัวในหมู่บ้านจะโจมตีเรา
Textures
 • เปลี่ยน Textures ของ Logs, planks, gold, diamond และอื่นๆ
Illager Patrols
 • หายากมาขึ้น
Command
 • /locate
  • ตอนนี้สามารถหาหมู่บ้าน Pillager โดยใช้ /locate ได้แล้ว
แก้ไข Bug (7 ตัว)
 • Level Potion ไม่ขึ้นเมื่อ Level ของ Effect สูงกว่า 4
 • ย่อมสี Shulker Box ไม่ได้
 • เมื่อกินอาหารในมายคราฟ ทำให้ขึ้นผิด Particles
 • แก้บัคแสง
 • Lead บัคเมื่อลากลัตว์ ทำให้สัตว์ควบคุมไม่ได้
 • End City เกิดลอบฟ้าโดยไม่มีเกาะ
 • แก้บัคเกี่ยวกับ Shulker Box
แหล่งที่มา (Source):
https://minecraft.gamepedia.com/18w47a

https://minecraft.gamepedia.com/Status_effect#Bad_Omen
[​IMG]
เป็นเวอร์ชั่นที่ออกมาเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2018 ส่วนใหญ่จะเพิ่มพวกเดี่ยวกับบล็อกใหม่ๆ

-- สิ่งที่เพิ่มมา --
Experimental Gameplay เท่านั้น
- เพิ่ม Pillager
- ไผ่สามารถพบได้ตามใน jungle
ธรรมดา
- เพิ่มดอกไม้ใหม่ 2 ชนิด คือ Cornflower , Lily of the valley
- เพิ่มป้าย (Sign) ตามสีเนื้อไม้คือ Oak Sign , Spurce Sign , Jungle Sign , Acacia Sign , Dark oak Sign
- เพิ่มบล็อก Slab , Stair , wall ชนิดใหม่ๆ
  • Stone stairs and slabs
  • Granite stairs, slabs and walls
  • Polished Granite stairs and slabs
  • Diorite stairs, slabs and walls
  • Polished Diorite stairs and slabs
  • Andesite stairs, slabs and walls
  • Polished Andesite stairs and slabs
  • Sandstone walls
  • Smooth Red Sandstone stairs and slabs
  • Smooth Quartz stairs and slabs
  • Brick walls
  • Stone Brick walls
  • Mossy Stone Brick stairs, slabs and walls
  • Nether Brick walls
  • End Stone Brick stairs, slabs and walls
  • Prismarine walls
  • Red Sandstone walls
  • Red Nether Brick stairs, slabs and walls
  • Smooth Sandstone stairs and slabs
  • Mossy Cobblestone stairs and slabs
- เพิ่ม Gamerule command ใหม่คือ
/showdeathmessage
/Immediate Respawn
command ใหม่คือ /tellraw เกี่ยวกับพวก text

-- แหล่งอ้างอิง --
https://feedback.minecraft.net/hc/e...aft-Beta-1-9-0-0-Xbox-One-Windows-10-Android-

เขียนโดย

- KritKunG -
[​IMG]
เป็น Snapshot ตัวที่ 6 ของ Minecraft โดยออกเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมา

--สิ่งที่เพิ่มมา--
● Lantern
• เป็นหลอดไฟใหม่ที่เพิ่มมา
• วิธีคราฟใช้ Iron nugget และ torch และคราฟตามรูป
[​IMG]
• วางได้ทั้งที่วางอยู่ใต้ตัวบล็อกด้านบนของบล็อก
• ให้แสงสว่างมากกว่า torch (คบเพลิงไฟ)
● Jigsaw block
• เป็นบล็อกที่ยังคราฟไม่ได้ ยังทำอะไรไม่ได้ และยังไม่มีในโหมด survival
• เป็นบล็อกที่ยังไม่มีอยู่ในช่องเก็บของในโหมด Creative ซึ่งสามารถเสกออกมาได้โดยการพิมพ์ command /give @p minecraft:jigsaw หรือ อีกหนึ่ง command /setblock ~ ~ ~ minecraft:jigsaw

-- เปลี่ยนแปลง --
● Block
มีการเปลี่ยนแปลง เทคเจอร์ (Texture) ของบล็อกจำพวกบล็อกคราฟเป็นส่วนใหญ่ และอื่นๆ ได้แก่ Cartography table , Fleching table , Smithing table ,
Stone cutter , Scaffolding
● Mob
• Pillager
• มีการปรับปรุง AI Pillager
Illager Patrol
ใน Snapshot นี้มีการสุ่ม 5 illager ในการเกิดในโลก
• ลบ illager beast จาก patrol
General (ทั่วไป)
• Video Settings
ลบการตั้งค่า turn off VBO ใน game settings แต่จะมีเซ็ทไว้ให้คือ ไม่มีใน setting แต่มันเซ็ทจาก Dev. ไว้แล้ว
• ทิศทางในการวางบล็อก Stair , Slab , Snow layer , non-full-block dirt-related blocks , extended piston base blocks ให้วางง่ายขึ้น
● แก้บัก 23 ตัว

-- แหล่งอ้างอิง --
https://minecraft.gamepedia.com/18w46a

เขียนโดย
- KritKunG -
[​IMG]
สวัสดีครับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดตข่าวสารมายคราฟนะครับ และวันนี้ทางทีมงาน Mojang ได้ปล่อยมายคราฟตัว Snapshot 18w45a ซึ้งเป็น Snapshot ตัวที่ 5 ของ 1.14 นั้นเอง ซึ่งมีการแก้ไข/อัพเดต ดังนี้

Block

[​IMG]
 • Scaffolding
  • บล็อกใหม่ที่สามารถปีนได้ โดยใช้ไผ่ และเส้นใย (String) ในการคราฟ
  • ผู้เล่นสามารถปีนขึ้นไปโดยกดกระโด และย่อ (Sneak) เพื่อลงมา
[​IMG]
 • Signs (ป้าย)
  • สามารถเคลื่อนตำแหน่งของ Cursor ในป้ายได้แล้ว
  • สามารถ Copy & Paste
  • สามารถแก้ไขป้ายได้เหมือนกับแชท
GamePlay
 • Ilager patrols
  • เกิดในโลกเป็นกลุ่มมีทั้งหมด 5 ตัวประกอบด้วย illager beast และ pillagers อีก 4 ตัว
  • เกิดใน Biome plains, taiga, deserts และ Savana
  • Banner รูปแบบใหม่จะอยู่บนหัวของจ่าฝูง (ตัวที่นั่ง illager beast)
 • Resource Pack
  • เพิ่ม "Programmer Art - The classic look of Minecraft (Texture เก่าของเกมมายคราฟ)" ไปที่เมนู Resource pack
Settings
 • ตอนนี้ "Use VOBs" ไม่สามารถตั้งค่าได้อีกแล้ว โดยปกติจะเปิด On ตลอด
Bugs (ทั้งหมด 13 ตัว)
 • FPS ไม่สามารถตวรจจับอัปเดตของแสงได้...
[​IMG]

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีอัพเดทมายคราฟ 1.14มาฝากกันครับ
ตอนนี้เราอยู่กันที่ Snapshot ตัวที่ 4กันเเล้วคือ 18w44a นั่นเอง

สิ่งที่เพิ่มเข้ามา

 • เพิ่ม Advancement ใหม่ คือ "Tame all cat variants!"
 • เพิ่มบล็อกถังหรือ Barrels ตอนนี้ใช้เเบบเดียวกันกับกล่องคือเก็บของเฉยๆ GUI สามารถใช้ได้ในโหมด Spectator เท่านั้น มีในเกมโหมด Creative เเละเมื่อทุบยังไม่ดร็อป
 • กระดิ่งหรือ Bells ยังไม่สามารถทำอะไรได้ มีเฉพาะในโหมด Creative สามารถวางบนหรือล่างบล็อกได้
 • เพิ่มบล็อก Blast Furnance เเละ Smokers มีเฉพาะในโหมด Creative เเละใช้งานเเบบเดียวกับ เตาเผา (Furnance)
 • เพิ่มบล็อก Cartography Tables, Fletching Tables, Smithing Tables, Stonecutters ซึ่งยังไม่สามารถทำอะไรได้เเละมีในโหมด Creative เท่านั้น
 • เพิ่มบล็อก Grindstones ซึ่งยังไม่สามารถทำอะไรได้เเละมีเฉพาะในโหมด Creative มีความทนทานการระเบิดเท่ากับ Obsidian
 • เพิ่มบล็อก Lecterns ซึ่งยังทำอะไรไม่ได้ มีเฉพาะในโหมด Creative
 • เพิ่มม็อบใหม่คือเเมวหรือ Cats สามารถทำการ tameได้ เเละในตอนเช้าเเมวที่tameเเล้วจะนำของมาให้เช่น string หรือ ไก่ เป็นต้น ปลอกคอเเมวสามารถเปลี่ยนสีได้ เเมวมีสกินถึง8สกิน
[​IMG]
บล็อก Barrels

[​IMG]
บล็อกกระดิ่ง

[​IMG]
บล็อก Blast Furnance

[​IMG]...
[​IMG]
สวัสดีครับ ผม EpicEmeraldPlayz วันนี้ผมจะมาอัพเดตข่าวสารมายคราฟนะครับ และวันนี้ทางทีมงาน Mojang ได้ปล่อยมายคราฟตัว Snapshot 18w43c ซึ้งเป็น Snapshot ตัวที่ 3 ของ 1.14 นั้นเอง ซึ่งมีการแก้ไข/อัพเดต ดังนี้

Gui เมื่อกด F3

 • เพิ่ม Server tick time เข้าไปที่ Alt+f3 (ในโหมดเล่นคนเดียว - Singleplayer)
 • เพิ่ม min/avg/max tick times เข้าไปที่ F3
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเกม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของเกมให้ลื่นขึ้น
 • ปรับปรุงเกี่ยวกับคำพูด
 • หยุดการเกิดของ Mob จากการเกิดแบบ Infinitely
แก้บัค 11 ตัว
 • เกม Crash เนื่องจากการเชื่อมต่อกับ Memory ล้มเหลว (java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: -1)
 • Mob เกิดเยอะเกิน (เกิด 100 - 200 ตัว/นาที)
 • Entity ล่องหนเมื่ออยู่ในโหมด Render ต่ำ
 • เดินไป Chunk อื่นๆทำให้เกิดความแลค
 • Censor บัคเมื่อพิมพ์ "§" ใน Book and Quill
 • Shulker Boxes รีเซ็ตการเรียง Item เมื่อทุบแล้ววางใหม่
 • บล็อกไม่ Render เมื่อใช้ Java 10 (ConcurrentModificationException)
 • NBT บัคเมื่อใช้ ","
 • เมื่อกดตัวอักษรที่เป็น obfuscated ในหนังสือทำให้เกม Crash
 • เมื่อ /drop minecraft:empty ทำให้เกม Error
 • เมื่อ /fill มันจะไม่อัพเดตแสง

ที่มา (Source):
https://minecraft.gamepedia.com/18w43c
https://minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-18w43a