DEVILCRAFT : ประกาศรับสมัครทีมงาน Builder อายุ 18+

devilcraft

มือใหม่เริ่มคราฟต์เครื่องมือ
DEVILCRAFT : ประกาศรับสมัครทีมงาน Builder อายุ 18+

Discord : https://discord.gg/jHRhkYCY8U

ช่วงนี้ยังไม่มี เงินเดือนไห้ หลังจาก เซิฟเปิดแล้ว รายได้ลงตัว จะมีส่วนแบ่งไห้ตามผลงาน
 
Top