แจก Seed ก่อนเปิดเทอม

Steve_SaimonKung

นักปราบมอนสเตอร์
แจก Seed ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม (มีคลิป)


เครดิต:Lopers


รหัส Seed

TOP 1 SEED : SURVIVAL
TOP 2 SEED : -35002291288336918336
TOP 3 SEED : 46676285
TOP 4 SEED :-6538418009462208836
TOP 5 SEED : 112204398
TOP 6 SEED : -3438590649663356289
TOP 7 SEED : -4100875858698083715
TOP 8 SEED : 8862286467040802016
TOP 9 SEED : 2796116245604257904
TOP 10 SEED : -969535336