ตอบกระทู้

ตัวอักษรตัวแรกของภาษาไทยคืออะไร? คำตอบพิมพ์แค่ตัวเดียวเช่น "ฮ"