เปิดรับงาน รับแอดมินช่วยทำระบบ + ดูแลเซิฟเวอร์

saranyadewy

สมาชิกใหม่
รับแอดมินช่วยทำระบบ + ดูแลเซิฟเวอร์

Java 1.17

สิ่งที่ควรมี
- ขอคนอายุ 14 ปีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ
- สนใจที่จะทำ และร่วมทำงานยาวๆ
- มีความรู้ด้าน Plugin , Builder
- มีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถเขียน Java, PHP, Python
- ทำระบบบอส 3d ได้จะดีมาก

ติดต่อ Discord