ทุกๆท่านเป็นเหมอืนกับเราไหม

Gingirygar

นักปราบมอนสเตอร์
จากที่เราสังเกตุๆมานะครับ คือ มายคราฟนี้จะเหมือนชีวิตจริงอยู่ 1 แย่างเลยนะครับ คือ
เวลาที่เราโยนของมัวๆมักจะไปโดนของที่แพงที่สุด แต่มายคราฟถ้าเรามีของดีๆเนียถ้าไม่นับตอนเดินตกลาวา แล้วเนีย
ตอนโดนพวกม้อบ ตบตายเนียของดีที่สุดมักจะหายก่อนเสมอเลย