ตอบกระทู้

ตัวอักษรตัวที่ 2 ของภาษาไทยคืออะไร? คำตอบพิมพ์แค่ตัวเดียวเช่น "ฮ"