upic.me

  1. Tacklezaza

    เว็บฝากรูปที่แต่ละคนใช้คือเว็บอะไรครับ

    สวัสดีฮะ อยากจะมาติดตามนิดหน่อยว่าตอนนี้เว็บฝากรูปที่ดี และแต่ละคนใช้คือเว็บอะไร เช่นเมื่อแต่ละคนจะฝากรูปเนี่ย เว็บแรกที่คิดถึงคือเว็บอะไรครับ ของผมจะเป็น https://upic.me เพราะรูปภาพไม่เคยลบได้ ใช้ได้ดีตลอดไม่มีปัญหาอะไร รูปภาพที่ฝากตั้งแต่สมัย 5-6 ปีที่แล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิม ไม่หายไปไหน...
Top