ตึก

  1. world trade center pic2

    world trade center pic2

    ตัวตึกเมื่อมองจากจุดศูนย์กลางของเมืองไปทางทิศเหนือ
Top