trick

  1. Bammcool

    ประตู Portal ถูกทำลายทำยังไงดี? | Update #3 | 31/12/64

    ประตู Portal หรือประตูนรกถูกทำลายใน Nether ทำยังไงดี!? สวัสดีครับ สมาชิกเว็บบอร์ด MC-TH ทุกคนเลย :monkey-1: สำหรับในหัวข้อนี้ เราจะมาพูดถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (ถึงจะ 0.000000001% ก็ตาม) นั้นก็คือ ประตูนรกที่สร้างถูกทำลาย!! ไม่ว่าจะด้วย Ghast หรือเพื่อนสุดเกรียนก็ตาม :zombie:: เอ้า...
  2. Bammcool

    การตกปลา (Fishing) | Update #5 | 31/12/60 20:59 น.

    สวัสดีเหล่าชาว Minecraft ประเทศไทย สำหรับกระทู้นี้จะมาพูดถึงเรื่องการตกปลาในเกม Minecraft นะคับ ก่อนที่เราจะมาเริ่มตกปลานั้น เราก็ต้องมีเบ็ดตกปลาเสียก่อน ซึ่งมีวิธีคราฟดังนี้เลยคับ... Stick x3 String x2 วิธีการตกปลา วิธีในการตกปลาง่ายมว๊ากกกก >< แค่ถือคันเบ็ดตกปลาขึ้นมาแล้วคลิกขวา...
Top