#ต้องการจริงๆนะ

  1. พลู สิทธิกร

    ปิดรับงาน เปิดรับ builder มีเงินเดือน

    ---------------------------------------------- คุณสมบัติทีต้องการ อายุ15+ มีเวลาว่างเยอะ สามารถออนในเซิฟเวอร์บ่อยได้ ออกแบบต่างๆได้ ฟังรู้เรื่อง ไม่อู้งาน,สามรารถทำงานได้เต็มที่ สามารถสร้างสปาวออกแบบให้สวยได้ๆ ----------------------------------------------- เงินเดือนอยู่ทีจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็น 25%...
Top