ทำฟาร์ม

  1. PorJaiiMarkk!!

    แก้ไขแล้ว อยากจะเอาฟาร์มต่างๆ ไปสร้างในชาแนลตัวเอง

    ผมจะสร้างฟาร์มต่างๆ ตามแบบของพี่ได้มั้ยครับ แบบว่าผมก็ทำช่องด้วย เลยอยากจะเอาไปสร้างในช่องตัวเองอะครับ