survival classic

  1. NonNaBueaKung

    เปิดรับงาน รับทีมงาน Builder ช่วยทำเซิฟ Survival

    หาทีมงานช่วยทำงานสร้าง หรือ ตกแต่ง ใช้ WorldEdit เป็นได้ก็ดีนะครับผม ขอคนที่ไม่หิวตัง ถ้ามีจะให้แน่นอน แต่ขอไม่หิวตังแบบจนเกินไป หรือ มาเก็บประสบการณ์ก็ได้นะ ลิ้งดิส https://discord.gg/Knh8CdjX